Czy zagraża nam język popchrześcijaństwa? O nowych zjawiskach w polskim dyskursie religijnym pierwszych dekad XXI wieku

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Streszczenie w języku polskim


Komunikacja religijna nie pozostaje obojętna wobec komercjalizacji i homogenizacji kultury. Realizacji postulatu tzw. nowej ewangelizacji, by zanurzać dyskurs religijny w doświadczeniu człowieka XXI w., powinno towarzyszyć respektowanie ograniczeń w implementowaniu języka, gatunków i ikon popkultury do sfery komunikacji dotyczącej doświadczenia religijnego. W artykule zanalizowano takie wytwory współczesnej katolickiej kultury religijnej, jak internetowe memy ewangelizacyjne oraz przedmioty codziennego użytku (np. akcesoria kuchenne, ubrania), które służą jako nośniki treści religijnych, lub współczesne dewocjonalia i gadżety (np. wypisy biblijne w kształcie Biblii do żucia czy modlitewniki stylizowane na wyroby aptekarskie). Wskazano zagrożenia wynikające z dopasowania dyskursu religijnego do standardów popkulturowych i komercyjnych: uprawianie ewangelizacji w sposób intelektualnie niewymagający i czysto pragmatyczny nie prowadzi do duchowego rozwoju; nie czyni odbiorcy bardziej zdolnym do refleksji religijnej. Właściwa omówionym w artykule gatunkom wypowiedzi i zabiegom ewangelizacyjnym potoczna forma odbiera powagę treści tych przekazów. Umieszczenie treści religijnych w obszarze popkultury i komercji wprawdzie je upowszechnia, ale jednocześnie spłyca i zniekształca ich sens.

Słowa kluczowe


dyskurs religijny, komunikacja religijna, homogenizacja kultury, nowa ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rachid Chehab Milena, 2014, Nowy design katolicki, czyli dewocjonalia, „Gazeta Wyborcza” 12.07.2014, http://wyborcza.pl/1,75475,16312237,Nowy_design_katolicki__czyli_dewocjonalia_tez_moga.html#ixzz3SaNnKeqI (dostęp: 22 lutego 2015).

Strzelczyk Błażej, 2014, Katolicki disign czy współczesny look, http://natemat.pl/73507,katolicki-design-kicz-czy-wspolczesny-look (dostęp: 22 lutego 2015).

Karabin Ewa, 2014, Katolicki beż, „W Drodze”, nr 5, http://www.wdrodze.pl/miesiecznik/index.php?mod=archiwumtekst&id=15237#.VOyrWprxJy0 (dostęp: 22 lutego 2015).

Small Gary W., Vorgan Gigi, 2011, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, tłum. Sy Borg, Poznań: Vesper.

Źródła grafik

http://pruszcz.diecezjagda.pl/fotogaleria/ewangelizatory (dostęp: 25 października 2015).

www.ewangelizatory.pl (dostęp: 25 października 2015).

www.dayenu.pl (dostęp: 25 października 2015).

http://www.ichtis.pl/misericordina-misericordium (dostęp: 25 października 2015).

http://www.sklep.deon.pl (dostęp: 25 października 2015).

www.bogwieco.com. (dostęp: 25 października 2015).

www.rokokoko.pl (dostęp: 25 października 2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.125
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2015-11-02 09:34:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.