Socjolekt polskich koszykarek

Julia Alina Sarna

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi próbę opisu socjolektu zawodniczek żeńskich drużyn koszykarskich.Dzięki analizie źródeł mówionych (nagrania z meczów i konferencji prasowych) oraz pisanych (strony poświęcone koszykówce żeńskiej) udało się stworzyć słownik koszykarski liczący około 160 jednostek leksykalnych, rejestrujący jedynie słownictwo swoiste.Na leksykę socjo­lektu koszykarskiego składają się zarówno jednostki leksykalne przejęte z innych źródeł, jak i te wytworzone bezpośrednio na gruncie środowiskowym.Wpływają na nią dwie przeciwstawne tendencje – do precyzji i skrótu.Koncentruje się ona wokół gry i jej elementów – sposobów i zasad gry w ataku i obronie, wyglądu boiska, nazw zawodniczek.W leksyce koszykarskiej uwidacznia się charakterystyczny dla odmian sportowych językowy obraz świata: metafora meczu jako wojny, docenianie waleczności, refleksu oraz gry zespołowej i wspólnej pracy dla dobra drużyny.


Słowa kluczowe


socjolekt; koszykówka; słownik koszykarski; słownictwo środowiskowe; słownictwo sportowe; leksyka swoista

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buttler D., Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978.

Długosz K., Charakterystyka współczesnej leksyki i frazeologii sportowej, „Studia Językoznawcze” 2004, nr 3, s.43–60.

Dunin-Borkowski J., O polskim języku łowieckim i o świecie łowieckim, Wiedeń 1838.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.

Górka S., Sukulscy ochweśnicy, „Wisła” 1901, nr 1, s.1–7.

[hasło:] Metonimia, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, 1988, Wrocław.

[hasło:] Związki frazeologiczne, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego. Warszawa 2010.

Jaworskij J., Kumać po lembersku. Przyczynek do słownika lwowskiej gwary złodziej­skiej, „Lud” 1901, t.7, s.276–281.

Kołodziejek E., Metafory socjolektalne, „Studia Językoznawcze” 2003, t.2 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s.147–155.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005, s.191.

Ożdżyński J., Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław 1970.

Pędzich B., Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Warszawa 2012.

Piekot T., Język w grupie społecznej, Wałbrzych 2008.

Pisarek W., [hasło:] Neosemantyzm, [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red.S.Urbańczyka, Wrocław 1978, s.214.

Satkiewicz H., Norma polszczyzny ogólnej a język subkultur, [online] http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK10/JK10 _satkiewicz.pdf [data dostępu: 18.07.2014].

Tokarski R., Językowy obraz świata a niektóre założenia kognitywizmu, „Etnolin­gwistyka” 1998, nr 9/10, s.17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2017.2.95
Data publikacji: 2018-01-15 13:58:43
Data złożenia artykułu: 2016-01-06 19:26:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 544
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Julia Alina Sarna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.