„Artes Humanae” – koncepcja czasopisma

Marta Wójcicka

Streszczenie w języku polskim


Wstęp prezentujący koncepcję i plany czasopisma oraz strukturę pierwszego numeru.

Słowa kluczowe


Artes Humanae, czasopismo, koncepcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Michał Paweł Markowski, 2011, Humanistyka: niedokończony projekt, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 13–28.

Richard Rorty, 2006, Worlds or words apart? The consequences of pragmatism for literary studies. Interview by E. Ragg, [in:] Take care of freedom and truth will take care of itself. Interviews with Richard Rorty, Eduardo Mendieta (ed.), Stanford: Stanford University Press; polski przekład: Richard Rorty, 2006, Osobne światy czy osobne słowa? Konsekwencje pragmatyzmu dla badań literackich, przeł. G. Jankowicz, [w:] Teorie literatury XX wieku, Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski (red.), Kraków: Znak.

Żyłko Bogusław, 2009, Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.7
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2016-04-03 11:54:26

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Marta Wójcicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.