Ludzie są jak fan fiction. Na przykładzie Fanfika Natalii Osińskiej

Bogusz Malec

Streszczenie w języku polskim


W artykule analizuję Fanfik, powieść młodzieżową Natalii Osińskiej, w kontekście metaforycznego znaczenia tytułu. Odwołuję się przy tym do badań kultury fanowskiej (Jenkins, Parrish, Stasi), spośród których szczególnie interesuje mnie użycie metafory jako narzędzia badawczego. W swojej analizie wykorzystuję więc między innymi metaforę „kłusowniczą”. Splatam je również z postgenderowymi tezami radykalnego feminizmu po to, aby zinterpretować tytuł analizowanej przeze mnie powieści w egzystencjalnym świetle. Fabułę utworu konfrontuję z ideologicznymi postulatami polityki tożsamości skupionej wokół koncepcji tożsamości narracyjnej. Tym samym fan fiction traktuję przede wszystkim jako zjawisko społeczne i przeciwstawiam je tradycjonalistycznemu pojmowaniu książki, również w kategoriach metaforycznych – poddaję krytyce popularną maksymę: „ludzie są jak książki”.


Słowa kluczowe


fan fiction; Fanfik; metafora kłusownicza; Natalia Osińska; postgenderyzm; radykalny feminizm; tożsamość narracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beauvoir S.de, Druga płeć, t.1, przeł.G.Mycielska, M.Leśniewska, Warszawa 1972.

Burzyńska A., Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, „Tek­sty Drugie” 2004, nr 1–2, s.43–64.

Certeau M.de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł.K.Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Derecho A., Archontic Literature: A Definition, a History, and Several Theories of Fan Fiction, [w:] Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet. New Essays, pod red.K.Busse, K.Hellekson, Jefferson 2006, s.61–78.

Goldberg M., What is a woman? The dispute between radical feminism and trans­genderism, „The New Yorker”, 4 sierpnia 2014, [online:] https://www.newyorker.com/magazine/2014/08/04/woman-2 [data dostępu: 11.09.2017].

Hanisch C.(i in.), Forbidden Discourse: The Silencing of Femnist Critisism of „Gen­der”, [w:] „Meeting Ground on Line”, 12 sierpnia 2013, [online:] http://meetinggro­undonline.org/wp-content/uploads/2013/10/GENDER-Statement-InterActive-930.pdf [data dostępu: 11.09.2017].

Jakubowski P., Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą, Kraków 2016.

Jenkins H., Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture, New York 1992.

Jones R., From Shooting Monsters to Shooting Movies: Machinima and the Trans­formative Play of Video Game Fan Culture, [w:] Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet. New Essays, pod red.K.Busse, K.Hellekson, Jefferson 2006, s.261–280.

Kobus A., Fanfiction a funkcjonowanie literatury popularnej. Zarys perspektywy historycznej, „Kultura Popularna” 2013, nr 3 (37), s.146–158.

Osińska N., Fanfik, Warszawa 2016.

Parrish J. J., Metaphors We Read By: People, Process, and Fan Fiction, „Transforma­tive Works and Cultures” 2013, nr 14, [online:] http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/486/401 [data dostępu: 11.09.2017], DOI: http:// dx.doi.org/10.3983/twc.2013.0486.

Stasi M., The Toy Soldiers from Leeds. The Slash Palimpsest, [w:] Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet. New Essays, pod red.K.Busse, K.Hellekson, Jefferson 2006, s.115–133.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2017.2.175
Data publikacji: 2018-01-15 13:58:47
Data złożenia artykułu: 2017-10-05 17:48:33


Statystyki

Widoczność abstraktów - 651
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Bogusz Malec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.