Stanisław Grędziński, Zielony reflektor (wybór)

Monika Sikora

Streszczenie w języku polskim


Autorka prezentuje wybór felietonów z dorobku Stanisława Grędzińskiego – poety i publicysty związanego z grupą i czasopismem „Reflektor”. Wybrane felietony nie zostały dotąd uwzględnione w opracowaniach i zestawieniach bibliograficznych poświęconych lubelskiej awangardzie. Ukazały się na łamach „Głosu Lubelskiego”. Autorka uważa, że warto przypomnieć owe felietony, ponieważ odsłaniają nieznany epizod z dziejów tego odłamu Nowej Sztuki, a jednocześnie rzucają nowe światło na dorobek najmniej znanego spośród jej przedstawicieli.


Słowa kluczowe


stanisław grędziński, zielony reflektor, felieton

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antologia współczesnych poetów lubelskich, oprac. ks. L. Zalewski, Lublin 1939.

Fert J., Wprowadzenie, [w:] S. Grędziński, Parabole, pod red. M. Piech, Lublin 2015.

Piech M., Konstelacja poetycka Reflektor. Słów kilka o debiucie literackim Józefa Czechowicza, „Lublin Kultura i Społeczeństwo” 2014, nr 5.

Piech M., Stanisław Grędziński – poeta nieskończenie zapomniany?, [w:] Studia i materiały lubelskie, t. 17, Lublin 2013.

Wirówka gatunków albo Stanisław Grędziński, [w:] Miąższ zakazanych owoców, Bydgoszcz 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2017.2.211
Data publikacji: 2018-01-15 13:58:49
Data złożenia artykułu: 2018-01-11 19:08:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 264
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Monika Sikora

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.