Vive la France ! Vive la République ! O demokracji we Francji według Henryka Sienkiewicza

Cezary Mateusz Zalewski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest analizą obrazu demokracji francuskiej, jaką przedstawił Henryk Sienkiewicz w swoich listach z Paryża. Pisarz przedstawia ustrój republikański w kategoriach pacyfistycznej utopii, w której swobodnie rozwija się wolna prasa i nauka. Pisarz docenia przede wszystkim możliwość swobodnej wymiany idei politycznych i poglądów naukowych i dlatego też razi go pewien dogmatyzm obecnej literatury francuskiej.


Słowa kluczowe


Sienkiewicz, demokracja francuska, listy z Paryża

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albert P., La littérature française au dix-neuvième siècle, Tome I, Les origines du romantisme, Paris 1882.

de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka i M. Król, Warszawa 2005.

Sobolewski M., Od Drugiego Cesarstwa do Piątej Republiki. Z dziejów politycznych Francji 187 0–195 8, Warszawa 1963.

J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 48–52.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.71-82
Data publikacji: 2019-06-10 10:54:51
Data złożenia artykułu: 2018-02-01 10:42:53


Statystyki


Widoczność abstraktów - 843
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.