Księga jako dzieło totalne. Od Mallarmego do Pereca

Jagoda Kryg

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się literackiej koncepcji „Księgi” jako dziełu totalnemu. Autorka analizuje w pierwszej kolejności teorię Stéphana Mallarmégo, dla którego Księga jako „całkowita ekspansja litery” była jednocześnie dziełem literackim i materialnym, dążącym do uchwycenia stale wymykającej się rzeczywistości i całościowego zamknięcia w sobie wszechświata. Skazane na niepowodzenie nieustanne dążenie do materialnej realizacji potencjału nieskończoności pozwalają uznać Księgę za projekt, który w rzeczywistości nigdy nie miał zostać zrealizowany i istniał w świadomości autora jako swoisty mit literacki. W podobny sposób możemy analizować dzieła Georges’a Pereca, który poprzez figurę wyliczenia czy też nieustanną obsesję katalogowania i klasyfikacji, również zmierzał do całościowego objęcia rzeczywistości za pomocą literatury. Jak dowodzi autorka, obydwu pisarzy łączy właśnie chęć stworzenia dzieła idealnego, którego paradoks polega na tym, że za cel stawia sobie ono zamknięcie w dziele tego, co nieskończone i nazwaniu tego, co niepoznane.


Słowa kluczowe


Księga, dzieło totalne, Mallarme, Perec

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beyer Susanne, Gorris Lothar, 2009, Interview with Umberto Eco. We like list because we don’t want to die, „Spiegel Online”, http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/spiegel-interview-with-umberto-eco-we-like-lists-because-we-don-t-want-to-die-a-659577-2.html [dostęp 1.09.2017].

Blanchot Maurice, 2016, Przestrzeń literacka, przeł. Tomasz Falkowski, Warszawa: PWN.

Butor Michel, 1964, Le livre comme objets, [w:] tegoż, Répertoire II, Paris: Editions de Minuit, s. 104-123.

Mallarmé Stéphane, 1980, Kryzys wiersza, [w:] tegoż, Wybór poezji, przeł. Adam Ważyk, Warszawa: PIW.

Mallarmé Stéphane, 1991, Autobiographie : Lettre à Verlaine, Caen: L’Echoppe.

Sartre Jean-Paul, 1986, Mallarmé. La lucidité et sa face d’ombre, Paris: Gallimard.

Shaw Mary, 1994, Apocalypse et modernisme : le Livre de la fin, „Revue des sciences humaines” 4, s. 35-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.95-102
Data publikacji: 2019-06-10 10:54:54
Data złożenia artykułu: 2018-05-26 19:23:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1093
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.