Prorocy „śmierci książki” i prorocy nowych narodzin. O poszerzaniu możliwości medium

Klaudia Muca

Streszczenie w języku polskim


Wiele narracji na temat książki i jej przyszłości jako medium ludzkich doświadczeń opiera się na przeczuciu, że w najbliższym czasie książka elektroniczna zastąpi tradycyjną kodeksową formę książki. Artystyczne projekty twórców liberatury oraz Jacka Dukaja pokazują, że te dwa rodzaje książkowych mediów mogą współistnieć i realizować się w przestrzeni kultury jako istotny eksperyment formalny, poszerzający możliwości medium. Niniejszy tekst obejmuje narrację o przekształceniach, jakim podlega myślenie o książce. Nacisk położony jest na wskazanie, że książka jako przedmiot nie jest tylko neutralnym nośnikiem treści, lecz jest także istotny przekaźnik znaczeń, możliwy do wykorzystania przez autora oraz czytelnika. Książka elektroniczna z kolei jest nowoczesnym wynalazkiem, który wpływa na zmianę postrzegania funkcji medium i problematyzowania współzależności między nim a tym, co przekazywane w dobie dominacji „świata cyfrowego” nad „światem pisma”.


Słowa kluczowe


książka jako medium; liberatura; książki elektroniczne; interpretacja; eksperyment;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Dukaj, Bibliomachia, „Książki. Magazyn do czytania” 2015, nr 1, s. 8–12.

Z. Fajfer, Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazarnik, Kraków 2010.

R. Harris, Racjonalność a umysł piśmienny, przeł. M. Rakoczy, Warszawa 2014.

K. Muca, Świat tekstu w świecie kreski. Współczesna książka ilustrowana wobec tradycji eksperymentów z materią książki, [w:] Materialność i sensualność tekstu, pod red. J. Bedyniaka, Warszawa 2018 (w publikacji)

D. R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł. M. Rakoczy, Warszawa 2010

M. Rychlewski, Książka jako towar, książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.103-113
Data publikacji: 2019-06-10 10:54:55
Data złożenia artykułu: 2018-07-01 12:08:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 845
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.