Fanowskie praktyki autorskie. Rewolucja autorstwa zbiorowego

Aldona Kobus

Streszczenie w języku polskim


Artykuł analizuje dotychczasowe ujęcia autorstwa w badaniach nad fandomem. Następnie skupia się na autorstwie w ramach twórczości fanowskiej. Rozpoznaje tutaj zbiorowy i intertekstualny wymiar fanowskiego autorstwa, który uznać można za model alternatywny wobec dominującego rynkowego określania autorstwa jako samotnej praktyki prowadzącej do powstania unikatowego tekstu. W efekcie podważona zostaje dominująca pozycja tak ustrukturowanego autorstwa. Ujawniony zostaje także subwersywny potencjał fanowskich praktyk twórczych jako umożliwiających przeformułowanie postromantycznego autorstwa i opartego na nim ekspansywnego prawa autorskiego.


Słowa kluczowe


autorstwo, autor, produkcja kulturowa, fanfiction, prawo autorskie, twórczość zależna, twórczość transformacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


S. Ahmed, Differences That Matter. Feminist Theory and Postmodernism, New York 2004.

A. Bennett, The Author, New York 2005.

H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.

L. Brodkey, Academic Writing as Social Practice, New York 1987.

A. Flood, Sherrilyn Kenyon sues Cassandra Clare for »willfully copying« her novels, “The Guardian” 10 lutego 2016, [online:] https://www.theguardian.com/books/2016/feb/10/sherrilyn-kenyon-sues-cassandra-clare-for-wilfully-copying-her-novels [data dostępu: 14.06.18].

M. Foucault, Kim jest autor?, [w:] Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, tegoż, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999.

K. Kielos, Jedyna płeć. O tym, dlaczego prześladuje cię homo oeconomicus i jak niszczy twoje życie, nie mówiąc już o światowej gospodarce, Warszawa 2014.

A. Kobus, Burzenie czwartej ściany. Stretegie budowania relacji twórców popkultury z fankami, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie – fani – twórcy, pod red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2016.

Kobus, J. Krzyżanowska, Słownik fandomu i fanfiction [w:] Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, pod red. P. Grochowskiego, Toruń 2012.

B. Kulesza-Gulczyńska, Czym różni się autor od aŁtora, czyli fanowskie z autorstwem, „Tekstualia” 2015, nr 2 (41).

J. Litman, The Public Domain, [w:] „Emoty Law Journal” 1990 4 (39).

S. Pugh, The Demoratic Genre. Fan Fiction in a Literary Contex, Glasgow 2005.

M. Ross, Authors and Owners. The Invention of Copyright, Cambridge and London 1993.

J. Stillinger, Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius, New York 1991.

M. Tymińska, A. Włodarczyk, Fan Fiction a literacka rewolucja fanowska. Próba charakterystyki zjawiska w następujący sposób, „Panoprikum” 2012, nr 11 (18).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.9-26
Data publikacji: 2019-06-10 10:54:47
Data złożenia artykułu: 2018-07-05 10:49:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 867
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.