Język jako opowieść o świecie. Recenzja książki Doroty Filar Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie(Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013)

Małgorzata Słowik

Streszczenie w języku polskim


Książka Narracyjne aspekty językowego obrazu świata prezentuje autorską koncepcję znaczenia językowego. W recenzowanej monografii Autorka zwraca uwagę na interesujące narracyjne aspekty znaczenia. Koncepcja ta znacząco poszerzyła obszar badań nad językowym obrazem świata i znalazła zastosowanie w analizie językowych interpretacji różnych obiektów. W publikacji wyeksponowane jest narracyjne ujęcie znaczenia, które wpisuje się w nurt współczesnych interdyscyplinarnych badań, w których narracja jest traktowana jako naturalny, uniwersalny sposób pojmowania świata przez człowieka. Dla czytelnika jest to interesująca lektura, dająca dużo satysfakcji i – mimo naukowego charakteru – sprawiająca szczególną przyjemność.


Słowa kluczowe


narracja, narracyjność, schemat narracyjny, wialka narracja, mała narracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

Filar D., Język jako wielka narracja: teoria narracyjności w semantyce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXXI, wyd. Unversitas, Kraków 2015, s.9-26.

Filar D., Językowo-kulturowy obraz pieniądza we współczesnej polszczyźnie [w:] D. Filar i in. (monografia współautorska) Od muszli do bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, wyd. Texter, Warszawa 2014 (publikacja elektroniczna).

Filar D., Metafizyka” i „psychologia” – dwie narracje o duszy i ciele (analiza lingwistyczno – kulturowa) [w:] Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze, red. E.Masłowska., wyd.Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.

Filar D., Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej

Polszczyźnie, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Filar D., Obcość w dyskursie z samym sobą. Analiza lingwistyczno-kulturowa, [w:] OBCY/INNY – analizy przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.

Filar D., Teoria narracyjności w semantyce: „wielkie” i „małe” narracje językowe a językowy obraz świata, [w:] W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. A. Piasecka, I. Blumental, wyd. Łódź 2014.

Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna, Fundacja Aletheia, 1979.

Pajdzińska A., Definicja – „zwinięta” narracja, referat wygłoszony na konferencji naukowej Narracyjność języka i kultury zorganizowanej przez IFP UMCS (Lublin) w Sandomierzu we wrześniu 2012.

Tokarski R., Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

„Metaphiscs” and „psychology”: two narratvies of the soul and body in Polish. Linguistic/cultural approach, in: The Axiosphere of the Soul, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2018.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/1020/125323-autoreferat.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.173-183
Data publikacji: 2019-01-01 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2018-09-11 23:51:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1245
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.