„Zagospodarowywanie przeszłości” w kulturze ponowoczesnej

Ewelina Stanios-Korycka

Streszczenie w języku polskim


Współczesne narracje historyczne należy rozpatrywać w perspektywie innych zjawisk charakterystycznych dla ponowoczesności, takich jak: medializacja, przyspieszenie, afektywność i utowarowienie. Jak przekonują redaktorzy publikacji Historia w kulturze ponowoczesnej, będącej efektem warsztatów „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”, historia w dobie globalizacji podlega takim samym prawom jak inne aspekty współczesnej kultury, a bardziej niż z polityką splata się z kapitałem. Dlatego też współczesne opowieści o czasie przeszłym powstają zarówno z myślą o zyskach finansowych, jak również o wrażliwości i mentalności człowieka doby w późnego kapitalizmu.

Słowa kluczowe


historia w kulturze ponowoczesnej; narracje historyczne; public history; ponowoczesna wizja przeszłości; histotainment

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Foucault M., Wykład z 28 stycznia 1976, [w:] tegoż, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady z Collége de France, 1976, przeł. M. Kowalska. Warszawa, 1998, s. 71-90.

Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, pod red. M. Řezníka, M. Saryusz-Wolskiej, S. Stach, K. Stoll, Kraków 2017.

Lisowska-Magdziarz M., Od redaktora: Seriale – nowa jakość czy stare w nowej odsłonie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 1 (t. 59), s. 1-15.

Szacka B., Stosunek do przeszłości i jej przeżywanie w ponowoczesnym świecie popkultury, [w:] Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. Wiślicza, Kraków 2014, s. 173-186.

Wojdon J., „Public history”, czyli historia w przestrzeni publicznej, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 2015, nr 34 (3), s. 25-41. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.027.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2018.3.163-171
Data publikacji: 2019-01-01 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2018-10-04 10:22:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 894
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Artes Humanae

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.