Autor - szczegóły

Burkiewicz, Łukasz, Akademia Ignatianum w Krakowie

  • Vol 73 (2018) - Artykuły
    Europejczycy jako obcy. Relacje pomiędzy Zachodem a czagataidzkim imperium Tamerlana na przełomie XIV i XV w. – przyczynek do badań nad znaczeniem Embajada a Tamorlán w relacjach pomiędzy christianitas latina a Mongołami
    Streszczenie w języku polskim  PDF (English)