Folia Bibliologica

„Folia Bibliologica” wydawane są od roku 1990 jako kontynuacja „Biuletynu  Biblioteki UMCS”, ukazującego się od 1955 r. Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa, ujmowanych również w kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych. Zawartość tomów prezentowana jest w stałych działach: Artykuły, Recenzje, Materiały i Sprawozdania. Publikowane teksty są recenzowane przez wybitnych znawców prezentowanej problematyki. Redakcja czasopisma otwarta jest na szeroką współpracę z autorami z polskich i zagranicznych ośrodków bibliotekoznawczych oraz z bibliotek akademickich i publicznych.

ISSN: 1230-2376
e-ISSN: 2449-8246

ICV 2017: 74,51

 

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 15%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 64 (2022)


Okładka