Folia Bibliologica

„Folia Bibliologica” wydawane są od roku 1990 jako kontynuacja „Biuletynu  Biblioteki UMCS”, ukazującego się od 1955 r. Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa, ujmowanych również w kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych. Zawartość tomów prezentowana jest w stałych działach: Artykuły, Recenzje, Materiały i Sprawozdania. Publikowane teksty są recenzowane przez wybitnych znawców prezentowanej problematyki. Redakcja czasopisma otwarta jest na szeroką współpracę z autorami z polskich i zagranicznych ośrodków bibliotekoznawczych oraz z bibliotek akademickich i publicznych.

ISSN: 1230-2376
e-ISSN: 2449-8246

ICV 2017: 74,51

 

Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 15%

Aktualności

 

Nabór tekstów do kolejnego tomu Folia Bibliologia 62 (2020)

 
Informujemy, że trwa nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma. Zapraszamy do składania artykułów dotyczących współczesnego bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliologii, informatologii, również w szerokim kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych, a także artykułów z zakresu historii książki, bibliotek i informacji. Czekamy również na sprawozdania i recenzje nowości wydawniczych.

Wszelkie potrzebne informacje o wymogach edytorskich i sposobie zgłaszania tekstów do publikacji znajdują się w zakładce „O czasopiśmie”. Nabór trwa do połowy października 2020 roku. Serdecznie zapraszamy!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzami Redakcji dr Krystyną Hudzik k.hudzik@poczta.umcs.lublin.pl i  dr Anną Sawą anna.sawa@poczta.umcs.lublin.pl.Zespół redakcyjny
 
Opublikowane: 2020-07-13
 

Folia Bibliologica czasopismem punktowanym przez MNiSW

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat przedstawiający wyniki ewaluacji czasopism naukowych na rok 2015. Za publikację w „Folia Bibliologica”   Ministerstwo przyznało 6 punktów.

Redakcja rocznika zaprasza P.T. Autorów do współpracy.

 
Opublikowane: 2016-01-07
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 61 (2019)


Okładka