Folia Bibliologica

„Folia Bibliologica” wydawane są od roku 1990 jako kontynuacja „Biuletynu  Biblioteki UMCS”, ukazującego się od 1955 r. Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa. Zawartość numerów prezentowana jest w stałych działach: Artykuły, Recenzje, Materiały i sprawozdania. Publikowane teksty są recenzowane przez wybitnych znawców prezentowanej problematyki. Redakcja czasopisma otwarta jest na szeroką współpracę z autorami z polskich i zagranicznych ośrodków bibliotekoznawczych, z bibliotek akademickich oraz bibliotek publicznych mogących przedstawić znaczące osiągnięcia zawodowe i organizacyjne. Czasopismo adresowane jest do bibliotekarzy bibliotek akademickich i publicznych, pracowników i studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz zainteresowanych zagadnieniami bibliologii, bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa.

 
Punkty MNiSW 2015: 6

ISSN: 1230-2376
e-ISSN: 2449-8246
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 15%

Aktualności

 

Folia Bibliologica czasopismem punktowanym przez MNiSW

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat przedstawiający wyniki ewaluacji czasopism naukowych na rok 2015. Za publikację w „Folia Bibliologica”   Ministerstwo przyznało 6 punktów.

Redakcja rocznika zaprasza P.T. Autorów do współpracy.

 
Opublikowane: 2016-01-07
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 60 (2018)


Okładka