Kontakt

Adres

Biblioteka Główna UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Marta Puszka
Sekretarz redakcji Folia Bibliologica
Tel.: (81) 537-58-21
Email: marta.puszka@mail.umcs.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl