Kontakt

Adres

Biblioteka Główna UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik
Sekretarz redakcji Folia Bibliologica
Tel.: (81) 537-58-84
Email: k.hudzik@umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl