Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

 1. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Zastępca redaktor naczelnej

 1. Bogusław Kasperek, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Krystyna Hudzik, Biblioteka Główna UMCS
 2. Renata Malesa, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Anita Lidia Has-Tokarz, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny

Redaktorzy tematyczni

 1. Alicja Matczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Wydział Humanistyczny, Polska
 2. Anita Lidia Has-Tokarz, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny

Rada naukowa

 1. Zbigniew Osiński, UMCS w Lublinie
 2. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Polska
 3. Anna Gruca, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 4. Ewa Teodorowicz-Hellman, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja
 5. Bożena Wiesława Koredczuk, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska
 6. Jolanta Sylwia Gwioździk, Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Polska
 7. Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 8. Grażyna Wrona, uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 9. Maria Komova, Lviv Polytechnic National University,, Ukraina
 10. Svitlana Lisina, Lviv Polytechnic National University,
 11. Beata Anna Obydzińska, Monterey County Free Libraries, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 12. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 13. Jadwiga Bożena Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska