Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

 1. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Zastępca redaktor naczelnej

 1. Bogusław Kasperek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Marta Puszka, Biblioteka Główna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
 2. Anna Sawa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Polska, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska, Polska

Redaktorzy tematyczni

 1. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska, Polska
 2. Alicja Matczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Rada naukowa

 1. Beata Cessak-Obydzińska, Biblioteki Publiczne Hrabstwa Monterey, Stany Zjednoczone
 2. Dr Marianne Dörr, Uniwersytet w Tybindze, Niiemcy
 3. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska, Polska
 4. Anna Gruca, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 5. Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 6. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 7. Maria Komova, Politechnika Lwowska Uniwersytet Narodowy, Ukraina
 8. Bożena Wiesława Koredczuk, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 9. Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 10. Svitlana Lisina, Politechnika Lwowska Uniwersytet Narodowy, Ukraina
 11. Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 12. Ewa Teodorowicz-Hellman, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja
 13. Jadwiga Bożena Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski, Polska
 14. Grażyna Wrona, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska