Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Folia Bibliologica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 • Tekst główny: o powinien być napisany w formacie DOC lub RTF, czcionka Times New Roman, 12 o objętość – do 20 znormalizowanych stron; o zalecamy wyodrębnienie w tekście nienumerowanych śródtytułów;
 • Materiały uzupełniające tekst główny: o ilustracje i tabele powinny być umieszczone w tekście możliwie najbliżej miejsca, w pkt, odstęp 1,5 wiersza, o przypisy należy umieścić u dołu stronicy z tekstem, do którego się odnoszą; którym jest o nich wzmianka, każdy rodzaj materiałów należy oznaczyć odrębną numeracją (rys., tab., ryc.), tytuł oraz źródło należy umieścić pod ilustracją; odnośniki do przypisów powinny być oznaczone cyframi arabskimi we frakcji górnej, w kolejności ciągłej dla całego artykułu, autora lub redaktora pracy zbiorowej, o bibliografię umieszczamy na końcu tekstu w układzie alfabetycznym wg nazwisk o prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają.
 • Materiały wprowadzające tekst główny: o tytuł należy podać również w języku angielskim; o po tytule artykułu – abstrakt i słowa kluczowe w języku artykułu oraz w języku angielskim (objętość abstraktu około stu słów).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.