Organizacja udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wybrane problemy

Anna Strumińska

Streszczenie w języku polskim


Streszczenie: Artykuł przedstawia zmiany w organizacji udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej UMCS w okresie ostatnich kilku lat w związku z jej rozbudową i uzyskaniem dodatkowych powierzchni. Omówiono koncepcję tworzenia księgozbiorów z wolnym dostępem do półek w budynku pochodzącym z lat 60. ubiegłego wieku, o architekturze typowej dla zasady trójdzielności pomieszczeń bibliotecznych. Zaprezentowano nowe aranżacje przestrzeni przeznaczonych do pracy indywidualnej i grupowej studentów oraz miejsc relaksu dla czytelników.
Ostatnią część artykułu poświęcono elektronicznym usługom bibliotecznym, korzystaniu online z zasobów cyfrowych oraz nowym narzędziom komunikowania się z użytkownikami w czasie pandemii wiosną 2020 roku.


Słowa kluczowe


Biblioteka Główna UMCS, udostępnianie zbiorów, wolny dostęp do zbiorów, biblioteka jako miejsce uczenia się, usługi biblioteczne w czasie pandemii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyniak M., Wpływ rozwoju automatyzacji w bibliotekach na nową formę i jakość ich działalności informacyjnej, IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej 25–28 września 2007, Zakopane, [online], https://www.ptin.us.edu.pl/konferencje/9forum/repoz/augustyniak.pdf [dostęp: 06.02.2021].

Danczewska H., Architekt Tadeusz Witkowski 1904–1986, Lublin 2009.

Ewolucja procesów bibliotecznych na tle dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, red. B. Żmigrodzkiej, Wrocław 2007.

Pastuszko I., Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie, Lublin 2013.

Skubała E., Wolny dostęp do zbiorów jako element podnoszenia jakości usługi czytelnika w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2006, nr 13, s. 163–176.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych UMCS w roku 2019. Wydruk komputerowy.

Statystyka Oddziału Udostępniania Biblioteki Głównej UMCS za lata 2012–2019. Wydruk komputerowy.

Strumińska A., Zielińska U., Biblioteka zamknięta, bibliotekarz otwarty. Kulisy pracy Biblioteki Głównej UMCS w czasie pandemii, „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS” 2020, nr 8, s. 11–13.

Wójcik M., Library User Exprience, czyli o budowaniu doświadczenia użytkownika w bibliotece, „Przegląd Biblioteczny” 2018, vol. 86, nr 3, s. 392–402. DOI: https://doi.org/10.36702/pb.437.

Wojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2018.

Wokół bibliotek naukowych i ich działalności na łamach pisma akademickiego „Gazeta Uniwersytecka: Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, „Śląski Kwartalnik Naukowy” 2019, nr 2 (56), s. 86–117.

Wybrane aspekty udostępniania księgozbiorów polskich bibliotek uczelnianych, „Śląski Kwartalnik Naukowy” 2019, nr (56), s. 34–44.

Zarządzenie Nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 października 2020 r., [online], https://www.umcs.pl/pl/regulamin-biblioteki-.htm [dostęp: 26.11.2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2020.62.87-102
Data publikacji: 2021-06-15 14:26:56
Data złożenia artykułu: 2021-02-08 19:19:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1052
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Anna Strumińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.