Nowe media jako "lekarstwo" na opór uczniów wobec lektur szkolnych

Sylwia Katarzyna Gierczak

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska oporu jako kategorii poznawczej w szkolnej edukacji polonistycznej oraz zaakcentowanie niebagatelnego znaczenia nowoczesnych technologii cyfrowych i medialnych w zwalczaniu narastającej niechęci uczniów do czytania lektur szkolnych. Należy zauważyć, że współczesne media mogą mieć pozytywny wpływ nie tylko na zwiększenie poziomu atrakcyjności zajęć szkolnych, ale przede wszystkim na efektywniejszy rozwój intelektualny ucznia oraz kształtowanie jego zainteresowań czytelniczych. Tekst stanowi ponadto próbę charakterystyki przyczyn, skutków oraz sposobów ujawniania się oporu w obszarze edukacyjnym. W prowadzonych badaniach opór potraktowano jako kategorię interdyscyplinarną, dlatego zjawisko to jest opisywane z perspektywy różnych dziedzin nauki: psychologii, socjologii oraz filozofii.


Słowa kluczowe


opór, uczeń, nauczyciel, kultura medialna, nowe media, technologie cyfrowe, lektura, literatura, czytanie, edukacja, szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bilińska-Suchanek E., Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu (studium socjopedagogiczne), Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Bortnowski S., Młodzież a lektury szkolne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.

Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Wyd. Piotra Marciszuka Stentor, Warszawa 2005.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Sopot 2014.

Fankanowski M., Czy konektywizm jest szansą polskiej edukacji?, [online], http://www.cen.uni.wroc.pl/Pliki/Wydawnicza/21_wybrane_teksty/06_fanki.pdf [dostęp: 29.10.2017].

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media – nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

Gardner H., Kornhaber M. L., Wake W. K., Inteligencja – wielorakie perspektywy, tłum. M. Groborz, M. Śmieja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001.

Gardner H., Pięć umysłów przyszłości, tłum. D. Bakalarz, Wyd. Laurum, Warszawa 2009.

Gombrowicz W., Ferdydurke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.

Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze: o praktykach czytania literatury w szkole (konstatacje, oceny, propozycje), Wyd. Universitas, Kraków 2009.

Karwatowska M., Jarosz B., E-learning a blended learning w edukacji polonistycznej. Korzyści i ograniczenia, [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Kowalska A., Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.

Latoch-Zielińska M., Doświadczenie buntu młodzieńczego i jego wpływ na odbiór tekstów kultury (opracowanie uczniowskich ankiet i interpretacji), [w:] B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności. Szkice i studia z edukacji polonistycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.

Latoch-Zielińska M., Uczeń i nauczyciel w cyfrowym świecie. Możliwości, szanse i ograniczenia, [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kieran K., Nowe media, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wyd. UJ, Kraków 2009.

Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Maryl M., Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, s. 6.

Morawska I., Edu-ROMy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, [w:] Od teatru żaków do Internetu. O edukacji humanistycznej w szkole, red. B. Myrdzik, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

Morawska I., Klasyka literacka jako wyzwanie dla twórczości metodycznej, [w:] B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności. Szkice i studia z edukacji polonistycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.

Morawska I., Wpływ nowych mediów na doświadczenia lekturowe współczesnych nastolatków, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, R. Litwiński, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2006.

Podemska-Kałuża A., „Utopia” Wisławy Szymborskiej czytana przez cyfrowych tubylców, „Polonistyka” 2017, nr 3.

Różańska G., Uczeń w świecie tekstów kultury. Szkice o antropocentryczno-kulturowym modelu edukacji polonistycznej, Wyd. Libron – Filip Lohner, Kraków 2014.

Sikora D., Remediacja – cyfrowa adaptacja dzieł literackich, [w:] E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Wyd. KUL, Lublin 2009.

Spitzer M., Cyfrowa demencja: w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wyd. Dobra Literatura, Słupsk 2013.

Tomasik A., Język polski w akcji. O nauczaniu na miarę czasów i wyzwań, „Polonistyka” 2017, nr 3.

Zimbardo P., Szkoła może być przygodą, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 5.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. UMK, Toruń 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.119
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:35
Data złożenia artykułu: 2017-10-30 23:11:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 787
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sylwia Katarzyna Gierczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.