Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty

Magdalena Marzec-Jóźwicka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy zagadnienia promocji czytelnictwa w Internecie. Przedstawione w nim przykłady kampanii i akcji ogólnopolskich, szkolnych oraz klasowych, blogów, vlogów i stron na Facebooku, organizowanych przez entuzjastów czytania, nauczycieli, bibliotekarzy czy rodziców, mają za zadanie z jednej strony wykazać, że Internet w ogromnym stopniu przyczynia się do popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, z drugiej zaś zainspirować nauczycieli do wykorzystywania tego medium w procesie edukacji polonistycznej.


Słowa kluczowe


czytelnictwo, popularyzacja czytelnictwa, akcje viralowe, kampanie czytelnicze, edukacja polonistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bortnowski S., Jak wyzwolić i jak zniszczyć wyobraźnię?, [w:] Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2009, s. 13–23.

Gallagher K., Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum, tłum. M. Pagińska, Gdańsk 2007.

Garncarczyk M., [online] http://czytajpl.pl/2017/09/04/10-sposobow-czytanie-nudnych-lekcji/ [dostęp: 22.09.2017].

Jaroszyńska E., Wiersze Juliana Tuwima, czyli ciekawa podróż pociągiem, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rodzinneczytanie.pl/wiersze-juliana-tuwima [dostęp:

09.2017].

Kasprzak P. [i in.], Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016.

Krzemińska J., Żywe okładki, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/3507-zywe-okladki [dostęp: 30.03.2017].

Kudyba M., Upowszechnianie czytelnictwa. Przegląd kampanii ogólnopolskich i lokalnych akcji, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-22015-46/upowszechnianie-czytelnictwa-przeglad-kampanii-ogolnopolskich-i-lokalnych-akcji/ [dostęp: 21.09.2017].

Majkowska J., Mitologujemy – projekt edukacyjny dla szkoły podstawowej, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.superbelfrzy.edu.pl/projektomania/9753/ [dostęp:

09.2017].

Morawiec B.M., Festiwal kolorowanek, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://lustrobiblioteki.pl/2017/02/colorourcollections-kolorowanki-z-biblioteki/ [dostęp: 20.09.2017].

Morawiec B.M., Masz tatuaż? Bibliotekarz poleci ci książkę na jego podstawie, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://lustrobiblioteki.pl/2016/08/tatuaz-bibliotekarz-poleci-

ci-ksiazke-podstawie/ [dostęp: 20.09.2017].

Morawiec B.M., Sleeveface w wydaniu bibliotekarzy i miłośników książek, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://lustrobiblioteki.pl/2014/03/sleeveface-wydaniu-bibliotekarzy-

milosnikow-ksiazek/ [dostęp: 23.09.2017].

Morawiec B.M., W Belgii polują na książki, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://lustrobiblioteki.pl/2016/08/belgii-poluja-ksiazki/ [dostęp: 23.09.2017].

Sklepik K., Fantastyczna jest ta literatura! Gimnazjaliści czytają coraz więcej, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3759515,-

fantastyczna-jest-ta-literatura-gimnazjalisci-czytaja-coraz-wiecej,id,t.html [dostęp: 25.09.2017].

Szczepaniak-Sobczyk L., Rola e-learningu w czytaniu różnych tekstów kultury, [w:] Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2012, s. 87–98.

Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014.

Zielińska A., „Wesele” na fejsie, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/wesele-na-fejsie/ [dostęp: 27.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.81-97
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:34
Data złożenia artykułu: 2018-07-16 14:13:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3115
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Magdalena Marzec-Jóźwicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.