REC.: Zaratustrianizm, czyli kwestia interpretacji – refleksje na marginesie książki: Marta Jaworek, Mit dziecka – Korczak – Nietzsche – Zaratustra, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, ss. 196

Monika Janusz-Lorkowska

Streszczenie w języku polskim


 

 


Słowa kluczowe


Janusz Korczak, Nietzsche, Zaratustra, interpretacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bergstraesser A., Wilhelm Dilthey and Max Weber: An Empirical Approach to Historical, „Ethics” 1947, vol. 57, nr 2, s. 92–110, DOI: https://doi.org/10.1086/290539.

Buksiński T., Wartości w procesach interpretacji, [w:] idem, Prawda i wartości w poznaniu humanistycznym, Poznań 1992.

Dobrzański D., Interpretacja jako proces nadawania znaczeń, Poznań 1999.

Gadacz T., Filozofia egzystencji. Wprowadzenie, [w:] idem, Historia filozofii XX wieku, t. 2, Kraków 2009.

Lévi-Strauss C., Struktura mitów, [w:] idem, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 2000.

Mackiewicz W., Interpretować i zmieniać, „Studia Filozoficzne” 1978, nr 1, s. 79–83.

Markowska M., Interpretacja jako rozumienie w ujęciu Wilhelma Diltheya, „Czasopismo Filozoficzne” 2007, nr 2, s. 58–73.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Poznań 2014.

Sławecki B., Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012, s. 78–79.

Żyszczyński R., Nietzsche – pełne artyzmu uchwycenie jedności twórczości i życia, [w:] Maszyna do czytania. Okolice deleuzjańskiej interpretacji Nietzschego, red. P. Korobczak, Wrocław 2011, s. 143–167.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.211-217
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:41
Data złożenia artykułu: 2018-09-10 08:18:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 737
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Monika Janusz-Lorkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.