Fotografia uwalniająca rzeczywistość. Fotograficzna inwentaryzacja świata

Kamil Stępień

Streszczenie w języku polskim


Artykuł skupia się na przedstawieniu najważniejszych koncepcji naukowych, społecznych i kulturowych, które podkreślają znaczenie obrazów, zwłaszcza fotografii, w życiu człowieka, oraz ich specyfikę. Przedstawiono znaczenie fotografii jako dokumentu, dzieła sztuki, materiału naukowo-badawczego. Poruszono kwestię siły przekazu dokumentów wizualnych, w tym fotografii, sposób ich organizacji oraz to, że fotografia rejestruje rzeczywistość niezwykle precyzyjnie. Opisano historię fotografii w kontekście rozwoju nowych metod badawczych w nauce. Zaprezentowano ideę fotografii dokumentalnej. Przedstawiono zasady komunikacji fotograficznej, psychologiczne i filozoficzne czynniki skłaniające ludzi do uwieczniania rzeczywistości, w której żyją.


Słowa kluczowe


fotografia, fotografia dokumentalna, znaczenie obrazów, interpretacja fotografii, historia fotografii, fotografia jako metoda badawcza, komunikacja fotograficzna, interpretacja wizualna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996.

Baudelaire C., O sztuce, szkice krytyczne, Wrocław 1961.

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Warszawa 2007.

Bryson N., Michael A., Visual Theory. Painting and Interpretation, Cambridge 1991.

Cassier E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977.

Dederko W., Przedmiot rzeczywisty i jego obraz, Warszawa 1989.

Drozdowski R., Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Poznań 2009.

Hacking J., Campany D., Historia fotografii, tłum. M. Tuszko, Warszawa 2014.

Letkiewicz E., Silhouette – XVIII-wieczny portret sylwetowy i źródła jego powstania. Z zagadnień historii sztuki i edukacji artystycznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 8, nr 1.

Łyczywek K., Henri Cartier-Bresson. Decydujący moment, „Format” 2005, nr 46.

Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.

Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, tłum. O. Hedemann, Kraków 2007.

Sikora S., Fotografia: między dokumentem a symbolem, Warszawa 2004.

Sinior M., Izabela Jaroszewska o Cartier Bressonie, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fotopolis.pl/n/2910/izabela-jaroszewska-o-cartier-bressonie-w-luksferze [dostęp: 15.04.2018].

Sontag S., O fotografii, tłum. S. Magala, Warszawa 1986.

Sztompka P., Fotospołeczeństwo: antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012.

Wunenburger J.J., Filozofia obrazów, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.165-185
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:39
Data złożenia artykułu: 2018-11-20 13:33:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1958
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Kamil Stępień

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.