Vol 55 (2013)

vol.56 2014

Spis treści

Artykuły

Maria Juda
PDF
11
Ewa Wierucka
PDF
19
Helena Choraczynska
PDF
33
Alicja Matczuk
PDF
53
Zbigniew Osiński
PDF
75
Renata Malesa
PDF
91
Anna Paszko, Piotr Tafiłowski
PDF
105
Bożena Rejakowa
PDF
121
Sebastian Kotuła
PDF
131
Katarzyna Kułak
PDF
147
Joanna Onak
PDF
161
Zuzanna Czerniak, Joanna Witek, Anna Krawczyk, Magdalena Boczek, Małgorzata Łaziuk
PDF
171
Kamil Stępień
PDF
183
Lidia Jarska
PDF
193

Recenzje

Richard Holmes, Wiek cudów. Jak odkrywano piekno i groze nauki, tłum. Ewa Morycinska-Dzius, Wydawnictwo Prószynski Media, Warszawa 2010, ss. 656
Jarosław Włodarczyk
PDF
213
Bernardeta Iwanska-Cieslik, Biblioteka Kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 396
Piotr Tafiłowski
PDF
217
Bibliografia pismiennictwa o swietym Jacku Odrowazu, oprac. Małgorzata Habuda, Dominikanski Instytut Historii w Krakowie: Wydawnictwo Esprit, Kraków 2013, ss. 310
Artur Znajomski
PDF
223
Kalendarze staropolskie, red. I. M. Dacka-Górzynska i J. Partyka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 271
Piotr Tafiłowski
PDF
229