Autor - szczegóły

Krawczyk, Antoni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 61 (2019) - Artykuły
    Kolekcje biblioteczne i muzealne przemieszczone z Niemiec po II wojnie światowej w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w świetle publikowanych katalogów Muzeum Książki
    Streszczenie w języku polskim  PDF