Autor - szczegóły

Piechota, Grażyna, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 59 (2017) - Zagadnienia bibliologii i informacji naukowej
    Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne
    Streszczenie w języku polskim  PDF
  • Vol 59 (2017) - Sprawozdania z konferencji
    IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy na temat „Biblioteki partnerem – partnerzy dla bibliotek: modele – strategie – korzyści” (Lublin, 2 marca 2017 roku)
    Szczegóły  PDF