Autor - szczegóły

Piechota, Grażyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Polska

  • Vol 60 (2018) - Sprawozdania z konferencji
    V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w biblio tece. Użytkownicy – zbiory – usługi”, Lublin 22 marca 2018
    Szczegóły  PDF