Autor - szczegóły

Zętar, Joanna Luiza, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Polska