Autor - szczegóły

Dobrowolska, Kinga, Biblioteka Główna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 63 (2021) - Materiały i Sprawozdania
    Nowe czasy – nowe działania. Inicjatywy podejmowane w Bibliotece UMCS na przestrzeni ostatnich lat
    Streszczenie w języku polskim  PDF
  • Vol 63 (2021) - Materiały i Sprawozdania
    Sprawozdanie z konferencji „Biblioteka kreowana na nowo. Konferencja jubileuszowa zorganizowana z okazji 25-lecia powstania Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie” 27 stycznia 2022
    Streszczenie w języku polskim  PDF