Autor - szczegóły

Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska