Autor - szczegóły

Osiński, Zbigniew, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska