Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio FF – Philologia

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae) jest czasopismem naukowym o profilu filologiczno-kulturoznawczym adresowanym do pracowników naukowych uniwersytetów i instytucji badawczych.

 
 
Punkty MNiSW 2015: 6


ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 19%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 35, No 2 (2017)


Okładka