Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae

Misją Annales UMCS sectio FF Philologiae jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych głównie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (tak polonistycznego, jak i neofilologicznego), a także nauk o kulturze. Nasz półrocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych.

Punkty MNiSW: 6


ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Temat numeru: Relacje: literatura, język, media

Termin przyjmowania gotowych artykułów: 15.04.2019 r.

Redakcja ogłasza nabór tekstów do drugiego numeru za rok 2019. Interesują nas zagadnienia i problemy dotyczące relacji, w jakie wchodzą literatura, język oraz media. Chcemy zastanowić się nad ich historycznymi zależnościami, ale także na aktualną sytuacją  dyskursów literackich, zjawisk językowych oraz nowych i starych mediów jako  wzajemnie powiązanych narzędzi interpretacji współczesności. Interesować nas będą szczególnie kwestie przenikania, wzajemnego uwarunkowania, bezpośrednich zależności, ale również problemy szczegółowe, odnoszące się do konkretnych relacji w obrębie samej literatury, języka bądź mediów. Jesteśmy otwarci na studia historyczno- i teoretycznoliterackie, artykuły językoznawcze, a także sytuujące się na pograniczu dyscyplin humanistycznych.

Zakres proponowanych zagadnień:

  • relacje intertekstualne w tekstach literackich: literatura, media, język,
  • literatura wobec dyskursów nieliterackich,
  • teksty literackie jako interpretacje aktualnego stanu języka,
  • literatura współczesna wobec kultury konwergencji,
  • współczesne zjawiska językowe w kontekście glottodydaktycznym,
  • nauczanie języka a możliwości narzędzi cyfrowych,
  • język ojczysty i języki obce: zapożyczenia, podobieństwa, kalki,
  • nowe i stare media jako wyzwania wobec klasycznych narzędzi dyskursów humanistycznych.

Informacje o sposobie przesłania tekstu oraz wymogi redakcyjne dostępne na stronie czasopisma:

https://journals.umcs.pl/ff

 
Opublikowane: 2019-02-26
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 36, No 2 (2018)


Okładka