Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae

Annales UMCS Sectio FF jest półrocznikiem wydawanym na Wydziale Humanistycznym UMCS. Misją czasopisma naukowego jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych głównie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (tak polonistycznego, jak i neofilologicznego), a także nauk o kulturze. Półrocznik stanowi multidyscyplinarną platformę wymiany myśli i integracji badaczy z Polski i z zagranicy zainteresowanych naukami humanistycznymi w różnych aspektach. Nasz półrocznik jest otwarty zarówno dla doświadczonych naukowców, jak i dla autorów młodych będących na początku kariery naukowej, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dialogu międzypokoleniowego oraz zapewnienie różnych punków widzenia na dyskutowane tematy. Istotną kwestią jest także dążenie do umiędzynarodowienia wyników prowadzonych w Polsce badań przez zapraszanie do współpracy z pismem autorów, recenzentów oraz członków rady naukowej z istotnych ośrodków zagranicznych prowadzących badania w zakresie nauk humanistycznych. Od 2018 roku czasopismo publikuje numery tematyczne, które przedstawiają wybrane zjawiska literackie, językowe, kulturowe.

Punkty MEiN: 20


ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Annales UMCS”, sec. FF (Philologiae) w latach 2019-2020 finansowane w ramach umowy 615/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Na podstawie umowy nr 333/WCN/2019/1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. pismo realizuje w latach 2019-2020 zadania w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 
Opublikowane: 2021-02-22
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 38, No 2 (2020)


Okładka