„Kot w oknie”: wyrażanie relacji przestrzennych w językach polskim (L1) i francuskim (L2 i L1)

Sebastian Piotrowski, Rémy Porquier Porquier,

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest sposób wyrażania relacji przestrzennych w językach polskim i francuskim w procesie akwizycji języka francuskiego przez polonofonów. Badanie odnosi się do konkretnego wycinka owych relacji: wyrażania umiejscowienia obiektu w osi strzałkowej (devant/ derrière, przed/za), które wymaga od uczących się języka nie tylko opanowania określonego słow­nictwa, ale również – z kognitywnego punktu widzenia – przyswojenia opozycji semantycznych związanych z reprezentacją przestrzeni.

Badanie polegało na przedstawieniu w języku polskim (L1) i francuskim (L2 i L1) serii obraz­ków ukazujących różne statyczne konfiguracje przestrzenne. Uczestnikami badania byli studenci filologii romańskiej (20 osób), dwoje dorosłych polonofonów i dwoje dorosłych frankofonów.

Zebrany materiał stanowi skromny wkład do opisu akwizycji języka francuskiego przez po­lonofonów, do opisu języka polskiego, a także do polsko-francuskich badań kontrastywnych.


Słowa kluczowe


akwizycja języka obcego; relacje przestrzenne; polsko-francuskie badania kontrastywne

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Bacz, B. (2003). A preliminary semantic analysis of the Polish preposition. Langues et linguistique, 29, 1–23.

Becker, A., Carroll, M. (eds.). (1997). The acquisition of spatial relations in a second language, Amsterdam : John Benjamins.

Bühler, K. (2004). Teoria języka. Trad. J. Koźbiał. Kraków : Universitas.

Carroll, M. (1992). Comment s’organise-t-on pour parvenir à acquérir ? Ce que nous enseigne la performance de l’adulte apprenant une deuxième langue. Acquisition et interaction en langue étrangère, 1, 37–51.

Cienki, A. (1989). Spatial cognition and the semantics of prepositions in English, Polish, and Russian. Slavistische Beiträge, 237, 1–172.

Dancygier, B. (1997). How Polish structures space. Prepositions, direction nouns, case, and metaphor. In : A. Follen, F. Van Der Leek (eds.), Constructions in cognitive linguistics (pp. 27–45). Amsterdam : John Benjamins.

Hendriks, H. (1998). Comment il monte le chat ? en grimpant ! Acquisition et interaction en langue étrangère, 11, 147–190.

Hill, C. (1991). Recherches interlinguistiques en orientatation spatiale. Communications, 53(1), 171–207.

Hirzalla, A. (2009). Where is the cat in relation to the window ? The expression of spatial relations in French and Arabic first and second language. California Linguistic Notes, 34(2), 1–31.

Kopecka, A. (2004). Etude typologique de l’expression de l’espace : localisation et déplacement en français et en polonais. Thèse, Université Lyon 2.

Okoniowa, J. (1994). Przeciwstawienia kierunkowe w języku polskim. Kraków : Polska Akademia Nauk. Piaget, J., Inhelder, B. (1947). La représentation de l’espace chez l’enfant. Paris : PUF.

Piérart, B. (1977). L’acquisition du sens des marqueurs de relation spatiale devant et derrière. L’année psychologique, 77(1), 95–116.

Robin, F. (2002). Production et coordination des termes spatiaux entre 6 et 9 ans. Enfance, 54(4), 363–379. Retrieved from http://www.cairn.info/revue-enfance-2002-4-p-363.htm (11.02.2018).

Slobin, D. (1993). Adult language acquisition : a view from child language study. In : C. Perdue (ed.), Adult language acquisition : cross-linguistic perspectives. Vol. II. (pp. 239–252). Cambridge.

Tabakowska, E. (2003). Space and time in Polish : The preposition za and the verbal prefix za-. In : H. Cuyckens, T. Berg, R. Dirven, K. Panther (eds.), Motivation in language, Studies in honor of Günter Radden (pp. 153–177). Amsterdam : John Benjamins.

Vandeloise, C. (1986). L’espace en français. Sémantique des prépositions spatiales. Paris : Seuil.

Verjat, I. (1991). Le statut cognitif des marqueurs devant, derrière chez l’enfant français. L’année psychologique, 91(2), 207–229.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.1.125-138
Data publikacji: 2018-11-05 11:24:43
Data złożenia artykułu: 2018-02-21 19:44:22

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sebastian Piotrowski, Rémy Porquier Porquier,

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.