Uczestnictwo współwłaścicieli nieruchomości lokalowej w podejmowaniu uchwał dotyczących zarządu nieruchomością wspólną

Magdalena Deneka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2013.60.1.7
Data publikacji: 2015-07-15 00:14:51
Data złożenia artykułu: 2015-07-11 01:11:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Magdalena Deneka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.