Artykuł recenzyjny: Politik, Recht und Religion, hrsg. v. Andreas Anter, Verena Frick, Tübingen 2019, ss. 244

Karol Dąbrowski

Streszczenie w języku polskim


Problem relacji między państwem a Kościołem jest ważny chyba w każdej epoce. W recenzowanej monografii redaktorzy i autorzy sformułowali w tym zakresie przydatne wnioski, używając przy tym czasami trudnego języka prawniczego; co istotne, brakuje też elementów porównawczych. Książka może być pomocna zwłaszcza dla doktorantów poszukujących dyskusji na temat rozdziału Kościoła od państwa w niemieckiej nauce prawa. Pamięć o wojnach religijnych jest silna w kulturze niemieckiej, dlatego pokój religijny jest tak mocno podkreślany jako obowiązek władz publicznych. Niemieccy badacze zwracają uwagę na zalety pluralizmu religijnego i różnorodności dla rozwoju społeczeństwa. Bronią też postaw osób niewierzących. Ustawodawcy niemieccy na szczeblu federalnym i krajowym borykają się z problemem wyważonej regulacji statusu islamu.


Słowa kluczowe


państwo; Kościół; rozdział Kościoła od państwa; niemiecka nauka prawa; władze publiczne; społeczeństwo; pluralizm religijny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bała P., Invocatio Dei w Konstytucji RP 2 kwietnia z 1997 r. w perspektywie porównawczej i historycznej, „Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2011, vol. 5.

Bała P., Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a ustrój – studium przypadku polskich konstytucji, Warszawa 2010.

Maroń G., Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2019, vol. 22, DOI: https://doi.org/10.31743/spw.4795.

Peters A., The Merits of Global Constitutionalism, “Indiana Journal of Global Legal Studies” 2009, vol. 16(2), DOI: https://doi.org/10.2979/gls.2009.16.2.397.

Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.

Żardecka M., In varietate concordia. Nauki humanistyczne i ich wpływ na imaginarium społeczne, „Tematy i Konteksty” 2019, nr 9, DOI: https://doi.org/10.15584/tik.2019.2.

NETOGRAFIA

Makowski J., Sądny rok Kościoła, 4.01.2021, www.tygodnikprzeglad.pl/sadny-rok-kosciola [dostęp: 26.02.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.1.9-16
Data publikacji: 2021-12-28 19:29:59
Data złożenia artykułu: 2021-02-26 11:04:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 241
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 156

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Karol Dąbrowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.