Zróżnicowanie tytułu ubezpieczenia zatrudnionych członków rodziny

Anna Katarzyna Pasternak

Streszczenie w języku polskim


Zatrudnieni członkowie rodziny nie stanowią kategorii osób współpracujących jako pracownicy, tylko odrębną kategorię ubezpieczonych jako osoby współpracujące. Aby zostać zaliczonym do tej kategorii ubezpieczonych, trzeba spełniać kilka przesłanek. Po pierwsze, należy spełniać podstawowe kryteria kwalifikujące do grupy pracowników. Po drugie, pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Przesłanka ta jest niedookreślona i budzi wiele kontrowersji, w każdym przypadku będzie indywidualnie rozpatrywana. Nie ma ona zastosowania w sytuacji zawarcia z małoletnim umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, ponieważ w takiej sytuacji małoletni ma status pracownika, a nie osoby współpracującej. W związku z powyższym zatrudnienie członków rodziny nie ma charakteru jednolitego i podlega osobnym regulacjom.


Słowa kluczowe


podmioty ubezpieczenia; tytuł ubezpieczenia; pracownik; osoba współpracująca; współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej; pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jędrasik-Jankowska I., Geneza, rozwój i stan ubezpieczenia społecznego w Polsce, [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod red. K.W. Frieske, E. Przychodaj, Warszawa 2014.

Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 3, Warszawa 2010.

Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. 3 uaktualnione, Kraków 2006.

Kostrzewa P., [w:] E. Dziubińska-Lechnio, J. Kaleta, M. Kostrzewa, E. Kowalczyk, E. Skowrońska, A. Ślązak, Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 2014.

Kostrzewa P., Komentarz do art. 2(a) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, System Informacji Prawnej LEX 2014 (stan prawny: 01.01.2014).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2006 roku, III UZP 3/05, LEX nr 177435.

Skąpski M., Zagadnienia stosunku pracy między członkami rodziny, Warszawa 2000.

Ustawa z dnia 29 marca 1965 roku o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz.U., nr 13, poz. 90).

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 121).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1996 roku, II URN 56/95, OSNP 1996, nr 16, poz. 240.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2005 roku, III PK 14/05, OSNP 2005, nr 23, poz. 376.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2008 roku, II UK 286/07, LEX nr 516822.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2000 roku, K 1/00, OTK 2000, poz. 185.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.173
Data publikacji: 2016-02-08 12:28:03
Data złożenia artykułu: 2015-07-28 22:10:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 893
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 747

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Katarzyna Pasternak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.