Św. Ireneusz z Lyonu a Melito – o niektórych problemach chrześcijańskich „myślicieli politycznych doby męczenników”

Bogdan Szlachta

Streszczenie w języku polskim


Chrześcijanie „doby męczenników” (zwłaszcza II w. po Chr.) spierali się nie tylko o rolę chrześcijan w świecie zdominowanym przez politeizm i ewentualnie ubóstwianego władcę politycznego (cesarza), lecz także o podstawę władzy i legitymację władcy. Św. Ireneusz z Lyonu i Melito pozostawili jednak również wywody dotyczące istnienia ewentualnego normatywnego kontekstu, który obowiązuje też władcę niebędącego wyznawcą Chrystusa. Autor opracowania wykazuje, że ich stanowiska nie były tożsame, a ponadto w pewnym zakresie były polemiczne względem ujęć znajdowanych w wypowiedziach cesarza Marka Aureliusza.


Słowa kluczowe


cesarz; Bóg; Kościół; sukcesja apostolska; prawo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antologia patrystyczna, red. A. Bober, Kraków 1965.

Barnes T.D., Tertullian. A Historical and Literary Studies, Oxford 1971.

Carroll W.N., Historia chrześcijaństwa, t. 1: Narodziny chrześcijaństwa, Wrocław 2009.

Dunn G.D., Tertullian, London 2004.

Dvornik F., Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background, Vol. 2, Washington 1966.

Kornatowski W., Zarys dziejów myśli politycznej starożytności, Warszawa 1968.

Laurand V., Marek Aureliusz a polityka, [w:] Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010.

Pelikan J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. 1: Powstanie wspólnej tradycji (100–600), Kraków 2008.

Rist J., Religijność Marka Aureliusza a chrześcijaństwo, [w:] Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza, red. K. Marulewska, Warszawa 2010.

Szlachta B., Chrześcijańska refleksja polityczna „doby męczenników” na tle tradycji antycznych (wprowadzenie do badań), [w:] Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i świat? Księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla, red. J. Szymoniczek, Warszawa 2017.

Św. Justyn, Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, Poznań 1926.

Trevett Ch., Montanism. Gender, Authority, and the New Prophecy, Cambridge 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2019.66.1.415-425
Data publikacji: 2019-07-17 08:29:49
Data złożenia artykułu: 2017-12-04 14:41:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 401
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 288

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Bogdan Szlachta

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.