Asystent osoby starszej. Konieczność kształcenia do nowej specjalności w pracy socjalnej

Anna Danuta Weissbrot-Koziarska

Streszczenie w języku polskim


Obserwowana obecnie dynamika procesów demograficznych skłania do podjęcia działań, które będą sprzyjały realizacji potrzeb i oczekiwań osób starszych. Dotyczy to zarówno polityki społecznej państwa, jak i konstruowania programów edukacyjnych, które pozwolą na przygotowanie specjalistów zapobiegających ekskluzji społecznej seniorów. Nie można tego zrobić byle jak, gdyż zmiany demograficzne, których jesteśmy świadkami, implikują szereg konsekwencji ekonomicznych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych, których elementem są osoby starsze. Stale rosnąca liczba osób w podeszłym wieku i coraz większa ich aktywność społeczna wywołały konieczność zawodowego kształcenia specjalistów w zakresie asystentury osobom starszym, pojmowanej interdyscyplinarnie, jako elementu szerzej rozumianego systemu opieki i wsparcia osób w podeszłym wieku.


Słowa kluczowe


asystent osoby starszej; wsparcie; opieka; pomoc; kształcenie; specjalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błędowski P. (2012), Polityka wobec osób starych – cele i zasady, „Studia BAS”, 2 (30).

GUS, Starzenie się ludności, www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1718.htm (dostęp: 07.01.2016).

Konieczna-Woźniak R. (2005), Seniorzy w społeczeństwie wiedzy i informacji, [w:] A. Fabiś (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.

Leszczyńska-Rejchert A. (2006), Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wawrzyniak J. (2007), Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Weissbrot-Koziarska A. (2014), Dialog międzypokoleniowy – wspólnym celem Europy, [w:] O. Žuk, I. Dzieńdziora-Frelich (red.), Aspekty starzenia się organizmu, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Studio Impreso Przemysław Biliczak.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.127
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:46
Data złożenia artykułu: 2016-03-22 10:15:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 555
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 980

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Danuta Weissbrot-Koziarska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.