Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie

Anna Barbara Jarkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest dyskusja ze zjawiskiem biomedycznej dominacji w obszarze pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie, wskazanie jej uwarunkowań i konsekwencji, które zmuszają pracownika socjalnego do odwrócenia uwagi od problemów społecznych i przeciwdziałania im oraz skierowania jej na obserwacje i interweniowanie wobec zachowań psychotycznych. W pracy została również podniesiona kwestia degradowania diagnozy społecznej pracowników socjalnych oraz podjęto się odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób proces medykalizacji sprawia, że problemy i doświadczenia klienta, za które potencjalnie mogą być odpowiedzialne trudne przeżycia, są definiowane w odniesieniu do terminologii medycznej, co utrwala niekorzystny porządek dla pracy socjalnej.


Słowa kluczowe


medykalizacja; praca socjalna; działanie; choroba psychiczna; zaburzenie psychiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cohen D. (1997), A Critique of the Use of Neuroleptic Drugs in Psychiatry, [w:] S. Fisher, R.G. Greenberg (eds.), From Placebo to Panacea: Putting Psychiatric Drugs to the Test, New York: John Wiley.

Cohen D. (2002), Research on the Drug Treatment of Schizophrenia: A Critical Appraisal and Implications for Social Work Education, “Journal of Social Work Education”, 3839.

Conrad P. (1992), Medicalization and Social Control, “Annual Review of Sociology”, 18, DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.001233.

Conrad P. (2007), The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Frances A., Jones K.D. (2014), Should Social Workers Use the DSM-5?, “Research on Social Work Practice”, 24 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513507981.

Frazer P., Westhuis D., Daley J.G., Phillips I. (2009), How Clinical Social Workers are Using the DSM-IV: A National Study, “Social Work in Mental Health”, 7.

Gambrill E. (2013), The Value of Ellul’s Analysis in Understanding Propaganda in the Helping Professions, “Bulletin of Science, Technology & Society”, 32, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513499411.

Gambrill E. (2014), The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders as a Major Form of Dehumanization in the Modern World, “Research on Social Work Practice”, 24 (1).

Glaser G.B., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Gomory T., Wong S.E., Cohen D., Lacasse J. (2011), Clinical Social Work and the Biomedical Industrial Complex, “Journal of Sociology and Social Welfare”, 38.

Harrow M., Jobe T.H. (2007), Factors Involved in Outcome and Recovery in Schizophrenic Patients not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study, “Journal of Nervous and Mental Disease”, 195.

Hegarty J., Baldessarini R.J., Tohen M., Waternaux C., Oepen G. (1994), One Hundred Years of Schizophrenia: A Meta-analysis of the Outcome Literature, “American Journal of Psychiatry”, 151.

Jarkiewicz A. (2013), Media i dylematyczność działania w obszarze pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie, „Societas/Communitas”, 2 (16).

Jarkiewicz A. (2014), Empowerment w pracy socjalnej z osobami „zaburzonymi psychicznie”?, [w:] M. Granosik, A. Gulczyńska (red.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Lacasse J.R. (2014), After DSM-5: A Critical Mental Health Research Agenda for the 21st Century, “Research on Social Work Practice”, 24 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513510048.

Lacasse J.R., Gomory T. (2003), Is Graduate Social Work Education Promoting a Critical Approach to Mental Health Practice?, “Journal of Social Work Education”, 39.

Szasz T. (1961), The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct, New York: Harper & Row.

Szasz T. (1990), Insanity: The Idea and its Consequences, New York: John Wiley & Sons.

Szasz T. (2002), Liberation by Oppression: A Comparative Study of Slavery and Psychiatry, New Brunswick: Transaction.

Szasz T. (2008), Psychiatry: The Science of Lies, New York: Syracuse University Press.

Whitaker R. (2010), Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America, New York: Crown Publishers.

Wong S.E. (2014), A Critique of the Diagnostic Construct, “Research on Social Work Practice”, 24 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513505152.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.237
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:52
Data złożenia artykułu: 2016-03-26 14:16:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 752
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1209

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Barbara Jarkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.