Bezpieczeństwo społeczne osób starszych w aspekcie systemu wsparcia społecznego na przykładzie Siemianowic Śląskich

Monika Iwona Zawartka-Czekaj

Streszczenie w języku polskim


Artykuł powstał w oparciu o badania oraz analizy zjawisk i problemów społecznych, jakie prowadzono od 2000 r. w Siemianowicach Śląskich. Podjęte rozważania odnoszą się m.in. do istotnej kwestii, jaką jest poczucie bezpieczeństwa społecznego osób starszych w systemie pomocy społecznej. W wyniku analiz otrzymano potwierdzenie, że system wsparcia społecznego daje poczucie bezpieczeństwa w zakresie świadczeń finansowych, ale nie zaspokaja wszystkich potrzeb osób starszych. Z tego powodu seniorzy dążą do podejmowania różnych aktywności, które pozwalają im zaspokoić inne potrzeby składające się na poczucie bezpieczeństwa społecznego. Osoby starsze poszukują takich obszarów aktywności, które dają zarówno satysfakcję, jak i poczucie bycia potrzebnym. W dobie starzenia się społeczeństwa, w tym społeczności Siemianowic Śląskich, należy podejmować działania w postaci programów czy projektów, które pozwolą osobom starszym na jak najdłuższe zachowanie samodzielności i niezależności. To oznacza, że lokalna polityka wobec osób starszych i starości powinna wykraczać swym zakresem daleko poza ochronę zdrowia i pomoc społeczną jako obszary zorientowane na osoby starsze.


Słowa kluczowe


starość; bezpieczeństwo społeczne; teoria aktywności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Czaja J. (2004), Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: AON.

Instytut Służb Społecznych (2010), Instytucje wobec potrzeb osób starszych, Warszawa.

Jelonek A. (2004), Ludność Polski w świetle prognozy na lata 1999–2030, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Marczuk K.P. (2012), Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, [w:] A. Skrabacz, A. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia – uwarunkowania – wyzwania, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Maslow A. (2006), Motywacja i osobowość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rysz-Kowalczyk B. (2002), Leksykon polityki społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Stachowiak Z. (1994), Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] W. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Szukalski P. (2012), Aktywność zawodowa, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.

Śladkowski S. (2004), Bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa: AON.

Turner J.S., Helms D.B. (1999), Rozwój człowieka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.139
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:48
Data złożenia artykułu: 2016-04-27 09:43:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 582
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1644

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Monika Iwona Zawartka-Czekaj

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.