Podstawowa jednostka przetwarzania informacji integrująca poznanie, emocje i język

Mirosław Harciarek

Streszczenie w języku polskim


W pracy podjęto problem istnienia jednostki poznawczej integrującej podstawowe procesy psychiczne: poznanie, emocje i język. W tym celu, inspirując się poglądami K. Pribrama i R. Llinasa, zaproponowano wykorzystanie w psychologii koncepcji podstawowej jednostki przetwarzania informacji (logonu), która ma postać matematycznego wzoru opracowanego przez D. Gabora. Wskazano na argumenty przemawiające za istnieniem takiej jednostki w psychice oraz omówiono jej wartość dla psychologii, nawiązując do koncepcji okna uwagowego, teorii postaci (Gestalt) oraz równoważenia struktur poznawczych według J. Piageta.


Słowa kluczowe


jednostka poznawcza; logon; poznanie; emocje; język; okno uwagowe; równoważenie struktur poznawczych; teoria komunikacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crick, F. (1997). Zdumiewająca hipoteza. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Gawda, B. (2017). Struktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gabor, D. (1946). Theory of communication. The Journal of the Institute of Electrical Engineers, 13, 429–457.

Jakobson, R. (1989). W poszukiwaniu istoty języka. Warszawa: PIW.

Jung, C.G., Pauli, W. (1970). Dwugłos o „korzeniach świadomości”. Znak, (7–8), 893–915.

Korzybski, A. (1994). Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics. New Jersey: Institute of General Semantics.

LeDoux, J. (2015). Lęk. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu. Kraków: Copernicus Center Press.

Llinas, R.R. (2011). I of the Vortex. From Neurons to Self. A Bradford Book. Cambridge–Massachusetts–London: MIT.

Miller, G.A., Galanter, E., Pribram, K.H. (1980). Plany i struktura zachowania. Warszawa: PWN.

Perls, F. (1981). Cztery wykłady. W: K. Jankowski (red.), Psychologia w działaniu (s. 156–193). Warszawa: Czytelnik.

Piaget, J. (1967). Mądrość i złudzenia filozofii. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Piaget, J. (1981). Równoważenie struktur poznawczych. Warszawa: PWN.

Pöppel, E. (1989). Granice świadomości. Warszawa: PIW.

Pöppel, E., Edingshaus, A.L. (1998). Mózg – tajemniczy kosmos. Warszawa: PIW.

Pribram, K. (2013). The Form Within. My Point of View. Westport: Prospecta Press.

Senderecka, M. (2016). Analiza potencjałów zdarzeniowych i jej zastosowanie w badaniach nad uwagą selektywną. W: J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce (s. 391–411). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Wittgenstein, L. (1997). Tractatus Logico-Philosophicus. Warszawa: PWN.

Wojtyła, K. (1985). Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.4.83-96
Data publikacji: 2019-04-26 10:22:37
Data złożenia artykułu: 2018-08-01 16:15:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1264
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 557

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mirosław Harciarek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.