Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako forma realizacji doradztwa zawodowego w edukacji

Marian Piekarski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było zaprezentowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jako instrumentu, jakim powinna się posługiwać współczesna szkoła w prowadzeniu skutecznych i spójnych działań w zakresie doradztwa zawodowego.


Słowa kluczowe


wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego; doradca zawodowy; nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czarnecki, K. (2008). Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Bańka, A. (1995). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Poznań: Print-B.

Bogaj, A. (2006). Szkoła w społeczeństwie obywatelskim. W: A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy (s. 11–37). Warszawa: PWN.

Kukla, D. (2012). W kręgu personalizmu doradcy zawodowego. Częstochowa: Wydawnictwo OB.

Kwiatkowski, S.M. (2018). Nowoczesne doradztwo w szkołach: predyspozycje uczniów a ich przyszłość zawodowa. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości (T. 3; s. 190–204). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowacki, T. (red.). (1982). Pedagogika pracy, problematyka i przegląd badań. Warszawa: WSiP.

Nowacki, T. (1999). Zawodoznawstwo. Radom: ITE.

Nowacki, T.W., Korabiowska-Nowacka, K., Baraniak, B. (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa: WSP TWP.

Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: KOWEZiU.

Plewka, C. (2015). Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.

Rachalska, W. (1987). Problemy orientacji zawodowej. Warszawa: WSiP.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675).

Skłodowski, H. (red.). (1999). Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: WSP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.45-64
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:21
Data złożenia artykułu: 2019-04-17 16:24:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 232
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 101

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marian Piekarski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.