Vol 23, No 1 (2016)

Spis treści

Articles

Tomasz Stępniewski
7
Joachim Jerzy Diec
17
Justyna Misiągiewicz, Marcin Misiągiewicz
33
Ewa Ganowicz
43
Przemysław Sopoćko
85
Simona Kukovic, Miro Hacek
97
Konrad Paweł Zieliński
109
Petya Pachkova
121
Boris Manov
131
Maciej Potz
147
Lilia Raycheva
163
Katarzyna Radzik-Maruszak
181

Recenzje

Recenzja: Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara (red.), Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne: wybrane problemy
Kamil Aksiuto
195

Sprawozdania z konferencji

National Scientific Conference ‘New Social Movements’ (May 11th-12th 2016, Lublin, Poland)
Dorota Maj, Marcin Pomarański
198
Report from 24th World Congress of Political Science
Oleksii Polegkyi
200
ISSEI 2016 Conference Summary
Kamil Aksiuto
202