Verifying a holistic multimodal approach to pronunciation training of intermediate Polish learners of English

Jolanta Szpyra-Kozłowska, Sławomir Stasiak

Abstract


The paper is an attempt to verify empirically a holistic multimodal approach to pronunciation training developed by Szpyra-Kozłowska (2015). It reports a phonodidactic experiment carried out with two groups of Polish secondary school intermediate learners of English and demonstrates that the tested procedure is both more effective that the traditional listen-and-repeat tasks and more attractive to the participants, as shown in a post-test questionnaire study.

Artykuł jest próbą empirycznej weryfikacji holistycznego multimodalnego podejścia do treningu fonetycznego, zaproponowanego przez Szpyrę-Kozłowską (2015). Autorzy relacjonują przeprowadzony przez nich eksperyment fonodydaktyczny z udziałem dwóch grup polskich uczniów na średniozaawansowanym poziomie angielszczyzny i wykazują, że zastosowana metoda jest zarówno bardziej efektywna niż tradycyjne ćwiczenia oparte na imitacji wzorca fonetycznego, jak również bardziej atrakcyjna dla uczniów, co wykazała przeprowadzona wśród nich ankieta.


Keywords


teaching English pronunciation, a holistic multimodal approach, effectiveness of pronunciation teaching methods

Full Text:

PDF

References


Brown, A. (ed.). 1992. Approaches to Pronunciation Teaching. London and Basingstoke: Macmillan Publishers.

Bukowski, D. 2003. Multisensory modes in teaching and learning phonetics – a few practical suggestions. In Sobkowiak, W. and Waniek-Klimczak, W. (eds.), Dydaktyka fonetyki języka obcego 5. Płock: Wydawnictwo PWSZ, 11-29.

Celce-Murcia, M., Brinton, D.M. and Goodwin, J. 1996. Teaching Pronunciation: a Reference for Teachers of English to Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruttenden, A. 2008.Gimson’s pronunciation of English. London & New York: Arnold.

Dalton, Ch. and Seidlhofer, B. 1994. Pronunciation. Oxford: Oxford University Press.

Fraser, H. 2006. Teaching Pronunciation: A Handbook for Teachers and Trainers. Sydney: TAFE NSW Access Division

http://helenfraser.com.au/wp-content/uploads/HF-Handbook.pdf

Gilbert, J.B. 2008. Teaching Pronunciation. Using the Prosody Pyramid. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, M. 2004. Pronunciation Practice Activities. Cambridge: Cambridge University Press

Jenner, B. 1997. The English voice. In Brown, A. (ed.) Approaches to Pronunciation Teaching. London and Basingstoke: Macmillan Publishers. 34-46.

Kelly, G. 2000. How to Teach Pronunciation. Harlow: Longman.

Kenworthy, J. 1987. Teaching English Pronunciation. London: Longman.

Mompean-Gonzales, J.A. 2003. Pedagogical tools for teaching articulatory setting. In Sole, M., Recasens, D and Romero, J. (eds). Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences: Barcelona 2003. Adelaide: Casual Productions. 1603-1606.

Morley, J. 1991. The pronunciation component in teaching English to speakers of other languages. TESOL Quarterly 25(3). 481-519.

Moyer, A. 2013. The Phenomenon of Non-native Speech. Cambridge: Cambridge University Press.

Pennington, M. 1987. Phonology in English Language Teaching. An International Approach. London: Longman.

Rogerson-Revell, P. 2011. English Phonology and Pronunciation Teaching. London & New York: Continuum.

Sankey, M., Birch, D. and Gardiner, M. 2010. Engaging students through multimodal learning environments: The journey continues.

www.ascilite.org.au/conferences/sydney10/procs/sankey-full.pdf

Sobkowiak, W. 1996. English Phonetics for Poles. Poznań: Bene Nati.

Szpyra-Kozłowska Jolanta. 2002. In defence of ‘practical’ phonology. In E. Klimczak-Waniek and J. Melia (eds.). Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. Frankfurt: Peter Lang. 125-137.

Szpyra-Kozłowska, Jolanta. 2008. English pronunciation pedagogy in Poland – achievements, failures and future perspectives. In Waniek-Klimczak (eds.), E. Issues in Accents of English. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 212-234.

Szpyra-Kozłowska, J. 2015. Pronunciation in EFL Instruction: A Research-Based Approach. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters

Święciński, R. 2004. Articulatory setting in Polish and its implications for teaching English pronunciation to Poles. Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2004 (4), 141-150.

Wrembel, M. 2002. ‘Miejsce fonetyki języka angielskiego w szkole – implikacje dla kształcenia nauczycieli.’ In Sobkowiak, W. and E. Waniek-Klimczak (eds). Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. 2002, 29-40.

Wrembel, M. 2005. Metacompetence-oriented model of phonological acquisition: implications for the teaching and learning of second language pronunciation. Proceedings of Phonetics Teaching and Learning Conference. London 2005. 1-5

Wrembel, M. 2010. Sound symbolism in foreign language phonological acquisition. Research in Language 8, 175-188.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lsmll.2016.40.1.181
Data publikacji: 2016-07-27 14:58:02
Data złożenia artykułu: 2016-03-07 21:05:18


Statistics


Total abstract view - 576
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 369

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Jolanta Szpyra-Kozłowska, Sławomir Stasiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.