Mediatyzacja edukacji na poziomie akademickim. Szanse i zagrożenia z perspektywy studentów i pracowników naukowych – wyniki badań własnych

Izabela Golonka

Abstract


Celem artykułu jest zbadanie szans i zagrożeń wynikających z procesu mediatyzacji edukacji na poziomie akademickim. Po teoretycznym przeglądzie koncepcji mediatyzacji oraz zaprezentowaniu transformacji zachodzących w edukacji pod wpływem nowych mediów i ich logiki opisano postrzeganie samego procesu mediatyzacji edukacji przez studentów i pracowników naukowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badania o charakterze eksploracyjnym, z zastosowaniem wywiadów indywidualnych w formie online, pozwoliły na poznanie i przeanalizowanie zmian zachodzących w edukacji oraz sposobów ich postrzegania przez studentów i naukowców. Przemiany w systemie edukacji napędzane przez media są bowiem coraz szybsze i bardziej radykalne. Wyniki badań mogą stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa wyższego w obliczu mediatyzacji.


Keywords


mediatyzacja edukacji; szkolnictwo wyższe; nowe media; system edukacji; edukacja na poziomie akademickim

Full Text:

PDF

References


Adolf, M. (2013). Clarifying Mediatization: Sorting Through a Current Debate. Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication, 3(2), 153–175.

Couldry, N. (2008). Mediatization or Mediation? Alternative Understandings of the Emergent Space of Digital Storytelling. New Media & Society, 10(3), 373–391.

Czopek, J. (2016). Bezpieczeństwo i ochrona prywatności młodzieży w Internecie w kontekście edukacji medialnej. Zeszyty Naukowe WSH Pedagogika, 12, 67–73.

Dogan, V. (2019). Why Do People Experience the Fear of Missing Out (FoMO)? Exposing the Link Between the Self and the FoMO Through Self-Construral. Journal of Cross-Cultural Psychology, 50(4), 1–15.

Drzewiecki, P. (2010), Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Warszawa: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.

Flak, Ł., Kropisz, J., & Flak, R. (2019). Marketing w dobie ery cyfrowej: profilowanie konsumenta w sieci. W: A. Krzysztofek, & A. Borcuch (red.), Nowe konteksty w nauce XXI wieku (s. 41–48). Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch.

Frania, M. (2017). Nowe media, technologie i trendy w edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hepp, A. (2012). Cultures of Mediatization. Cambridge: Polity Press.

Hepp, A. (2020). Deep Mediatization. London–New York: Routledge.

Hepp, A., & Hasebrink, U. (2018). Researching Transforming Communications in Times of Deep Mediatization: A Figurational Approach. In A. Hepp, A. Breiter, & U. Hasebrink (Eds.), Communicative Figurations. Transforming Communications in Times of Deep Mediatization (pp. 15–48). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hjarvard, S. (2008). Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. Nordicom Review, 29(2), 105–134.

Livingstone, S. (2014). The Mediatization of Childhood and Education: Reflections on the Class. In L. Kramp, N. Carpentier, A. Hepp, I. Tomanić Trivundža, H. Nieminen, R. Kunelius, T. Olsson, E. Sundin, R. Kilborn (Eds.), Media Practice and Everyday Agency in Europe (pp. 55–68). Bremen: edition lumière.

Lundby, K. (2014). Mediatization of Communication. In K. Lundby (Ed.) Mediatization of Communication (pp. 3–35). Berlin: De Gruyter Mouton.

Nowak-Teter, E. (2019). Mediatization: Conceptual developments and research domains. Sociology Compass, 13, 1–10.

Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze życie. Słupsk: Dobra Literatura.

Valtonen, T., Tedre, M., Mäkitalo, K., & Vartiainen, H. (2019). Media Literacy Education in the Age of Machine Learning. Journal of Media Literacy Education, 11(2), 20–36. doi:10.23860/JMLE-2019-11-2-2
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ms.2020.4.41-56
Data publikacji: 2021-04-21 14:07:05
Data złożenia artykułu: 2020-10-27 09:15:24


Statistics


Total abstract view - 836
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Izabela Golonka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.