Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej

Artur Górak

Streszczenie w języku polskim


Więziennictwo w XIX wieku było jednym z wyznaczników postępu cywilizacyjnego państwa, jednak w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym zaczęto wprowadzać wzorce rosyjskie. Dodatkowym elementem pogarszającym jakość resortu był nacisk na rusyfikację personelu. Artykuł analizuje rolę poszczególnych organów władzy w zarządzaniu systemem penitencjarnym i jego elementami. Kluczową komórką był referat więzienny Rządu Gubernialnego, który był częścią aparatu wykonawczego organu kolegialnego w postaci Rządu Gubernialnego. Tylko w guberni warszawskiej powołano wydział więzienny jako realizację inspekcji więziennej.

Słowa kluczowe


więziennictwo; Królestwo Polskie; Imperium Rosyjskie; gubernia lubelska; rząd gubernialny; zarząd powiatowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Walczak S., Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972.

Demidowicz T., Z dziejów polskiej myśli penitencjarnej. Julian Ursyn Niemcewicz (1758–1841) i jego poglądy na temat więziennictwa, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 49.

Czołgoszewski J., Więziennictwo Księstwa Warszawskiego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 69.

Osoba A., Z dziejów polskiej dziewiętnastowiecznej myśli penitencjarnej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2001, nr 32–33.

Гернет М. М., История царской тюрмы, Moskwa 1952.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.181
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:21
Data złożenia artykułu: 2016-04-26 12:42:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1124
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 833

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Artur Górak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.