Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 52 (2021) Działalność naukowo-dydaktyczna i archiwalna profesora Aleksandra Kossowskiego (1886–1965) Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Misiura
 
No 50 (2020) Stancje deputatów na Trybunał Koronny w Lublinie w czasach stanisławowskich Streszczenie w języku polskim
Kamil Jakimowicz
 
No 44 (2017) Reasumpcje i limitacje Trybunału Koronnego w latach 1660–1700 Streszczenie w języku polskim  PDF
Leszek A. Wierzbicki
 
No 52 (2021) Uwięziony, wysunięty na czoło, zganiony, awansowany… Meandry kariery politycznej Tadeusza Dudy, działacza partyjnego i urzędnika państwowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Czarnota
 
No 53 (2022) Lublin międzywojenny – miasto i jego mieszkańcy Streszczenie w języku polskim
Robert Litwiński
 
No 40 (2015) Tok postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w świetle akt Komisji Dyscyplinarnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Małek
 
No 54 (2022) Żydowscy sutenerzy w międzywojennej Polsce. Próba charakterystyki środowiska na przykładzie Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Kopciowski
 
No 55 (2023) Wyjazd naukowy do Lwowa jako forma kształcenia archiwistów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Łosowski
 
No 39 (2015) Powojenne problemy społeczno-gospodarcze Lubelszczyzny lat 1944–1945 w świetle sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Osiński
 
No 40 (2015) Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Górak
 
No 40 (2015) Delegatura Sił Zbrojnych oraz I Zarząd Główny WiN wobec porozumienia z OUN–UPA na Lubelszczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Dudek
 
No 43 (2017) Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945-1956 Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Wołoszyn
 
No 43 (2017) Działalność dokumentacyjna Wojewódzkiej Komisji Historii Partii i Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie w latach 1946-1948 Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Czarnota
 
No 43 (2017) Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672 Streszczenie w języku polskim  PDF
Iwona Ewa Górnicka
 
No 45 (2018) Element przypadkowy i wrogi, karierowicze, moralnie rozłożeni, sypacze i deklaranci. Obraz członków Polskiej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w świetle spraw Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR w Lublinie w latach 1945–1948 Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
No 47 (2019) Udostępnianie zasobu w archiwach partii komunistycznej na przykładzie Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie Streszczenie w języku polskim
Tomasz Czarnota
 
No 38 (2014) Instrukcja sejmiku lubelskiego posłom na sejm 1581 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Henryk Gmiterek
 
No 49 (2020) ‘Wolni z wolnymi, równi z równymi’: Polacy i Ukraińcy w tle konwersji mitu jagiellońskiego. Doświadczenia historiografii polskiej początku XX wieku Streszczenie w języku polskim
Andrzej Stępnik
 
No 50 (2020) Instrukcja sejmiku lubelskiego dana posłom na sejm walny warszawski 1570 r. Streszczenie w języku polskim
Rafał Jaworski
 
No 50 (2020) Twórcy i użytkownicy książki w listach dedykacyjnych lubelskiej Drukarni Jezuickiej Streszczenie w języku polskim
Maria Juda
 
No 54 (2022) Z elity chłopskiej do lubelskiej elity władzy. Kilka słów o pochodzeniu i początkach kariery rodziny Konopniców Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Chachaj
 
No 55 (2023) Nadanie funkcji kancelaryjnej rejestrom prowadzonym przez starostwa powiatowe województwa lubelskiego w latach 1927–1929 Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Konstankiewicz
 
No 48 (2019) Codzienność Lublina w 1918 r. Streszczenie w języku polskim
Mariusz Mazur
 
1 - 23 z 23 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.