Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 37 (2014) Епізоди із спортивної хроніки дрогобича 20-х – 30-х рр. ХX ст. Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Богдан Лазорак
 
No 44 (2017) Aby przed kongresem pokoju można było „tych prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec–listopad 1917) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Tarasiuk
 
No 35 (2013) Aleksander Świeżawski, chorąży lubaczowski. Kariera średniego szlachcica z województwa bełskiego w czasach saskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiesław Bondyra
 
No 39 (2015) Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1–9) Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Suski
 
No 40 (2015) Andrzej Chwalba Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914– 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 645+2 nlb, il., 7 mapek Szczegóły   PDF
Jan Lewandowski
 
No 38 (2014) Aneta Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenia i praktyka społeczna, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, ss. 318 Szczegóły   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
No 41 (2016) Anna Dymmel: Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku. Lublin 2013, 533 s., sum. Szczegóły   PDF
Antoni Krawczyk
 
No 38 (2014) Armia koronna Rzeczypospolitej w sporach i rozgrywkach politycznych pierwszych lat wojny na Ukrainie (1648-1649) Streszczenie w języku polskim   PDF
Eugeniusz Janas
 
No 41 (2016) Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ewa Kocój
 
No 37 (2014) Artykuły recenzyjne i recenzje Szczegóły   PDF
Katarzyna Madejska, Stanisław Obirek, Anna Rola, Wojciech Piasek, Sebastian Sochaj, Marek Sioma, Mariusz Mazur, Rafał Łatka
 
No 45 (2018) Ścieżką obok tematu i faktów. Uwagi i refleksje nad książką Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku, pod redakcją naukową Janusza Gmitruka, Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2017, ss. 435 + 12 nlb. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Sioma
 
No 41 (2016) Ślady migracji wołoskich w toponimii polskiego Podtatrza Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Oczko
 
No 42 (2016) Azteckie imperium Trójprzymierza jako przykład imperium hegemonicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Piorun
 
No 43 (2017) Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych. Konferencja naukowa. Poznań 11-12 maja 2017 r. Sprawozdanie Szczegóły   PDF
Artur Goszczyński
 
No 38 (2014) Życie rodzin wojskowych podczas powstania listopadowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Krzyżewski
 
No 42 (2016) Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Maria Król-Mazur
 
No 35 (2013) „Omnia tempus habet” – o problemach ujmowania i definiowania czasu w nauce i kulturze (przegląd stanowisk) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 37 (2014) „Służby medyczne” w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (I w. przed Chr.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 36 (2013) „Spis tento Otázek trojiech” Łukasza z Pragi: przyczynek do historii katechizmów braci czeskich i ich roli w piśmiennictwie polskim (XVI wiek – pierwsza połowa XVII stulecia) Streszczenie w języku polskim   PDF
Margarita A. Korzo
 
No 45 (2018) Baśniowi, mityczni, niepewni… Bohaterowie legendarni w podręcznikach dziejów Polski przełomu XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Aldona Młynarczuk
 
No 38 (2014) Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie średniowiecznej rezydencji książęcej w północnej części Wysokiej Górki w Chełmie Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Dzieńkowski
 
No 38 (2014) Biografistyczne doświadczenia starożytników (na marginesie konferencji „Marek Antoniuszhistoria i tradycja”, Lublin 08-09.12.2014r.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Słapek
 
No 41 (2016) Blachowie i pastores Romanorum w Gesta Hungarorum Anonimowego Notariusza Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ryszard Grzesik
 
No 38 (2014) Catherine Wolff, L’armée romaine. Une armée modèle?, CNRS Éditions, Paris 2012, ss. 221 Szczegóły   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 36 (2013) Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławowicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Bartnicki
 
1 - 25 z 206 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>