Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 37 (2014) Епізоди із спортивної хроніки дрогобича 20-х – 30-х рр. ХX ст. Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Богдан Лазорак
 
No 46 (2018) A jeśli prawda nie istnieje…, czyli o roli wartości w historiografii (w obronie prawdy historycznej) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźniak
 
No 44 (2017) Aby przed kongresem pokoju można było „tych prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec–listopad 1917) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Tarasiuk
 
No 46 (2018) Akt ostatniej woli Anny ze Stanisławskich Zbąskiej, pierwszej polskiej poetki, z 7 lipca 1696 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Pielas
 
No 35 (2013) Aleksander Świeżawski, chorąży lubaczowski. Kariera średniego szlachcica z województwa bełskiego w czasach saskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiesław Bondyra
 
No 39 (2015) Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1–9) Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Suski
 
No 40 (2015) Andrzej Chwalba Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914– 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 645+2 nlb, il., 7 mapek Szczegóły   PDF
Jan Lewandowski
 
No 38 (2014) Aneta Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenia i praktyka społeczna, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, ss. 318 Szczegóły   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
No 41 (2016) Anna Dymmel: Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku. Lublin 2013, 533 s., sum. Szczegóły   PDF
Antoni Krawczyk
 
No 46 (2018) Annie Sartre-Fauriat, Maurice Sartre, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie. La Batanée et le Jawlān Oriental, t. XIV, vol. 1–2, Beyrouth 2016, Presses de l’Ifpo [Bibliothèque archéologique et historique, t. 207], ss. 707 Szczegóły   PDF
Paweł Filipczak
 
No 38 (2014) Armia koronna Rzeczypospolitej w sporach i rozgrywkach politycznych pierwszych lat wojny na Ukrainie (1648-1649) Streszczenie w języku polskim   PDF
Eugeniusz Janas
 
No 41 (2016) Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ewa Kocój
 
No 37 (2014) Artykuły recenzyjne i recenzje Szczegóły   PDF
Katarzyna Madejska, Stanisław Obirek, Anna Rola, Wojciech Piasek, Sebastian Sochaj, Marek Sioma, Mariusz Mazur, Rafał Łatka
 
No 45 (2018) Ścieżką obok tematu i faktów. Uwagi i refleksje nad książką Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku, pod redakcją naukową Janusza Gmitruka, Wydawca: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2017, ss. 435 + 12 nlb. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Sioma
 
No 41 (2016) Ślady migracji wołoskich w toponimii polskiego Podtatrza Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Oczko
 
No 42 (2016) Azteckie imperium Trójprzymierza jako przykład imperium hegemonicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Piorun
 
No 43 (2017) Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych. Konferencja naukowa. Poznań 11-12 maja 2017 r. Sprawozdanie Szczegóły   PDF
Artur Goszczyński
 
No 38 (2014) Życie rodzin wojskowych podczas powstania listopadowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Krzyżewski
 
No 42 (2016) Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Maria Król-Mazur
 
No 35 (2013) „Omnia tempus habet” – o problemach ujmowania i definiowania czasu w nauce i kulturze (przegląd stanowisk) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 37 (2014) „Służby medyczne” w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (I w. przed Chr.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 36 (2013) „Spis tento Otázek trojiech” Łukasza z Pragi: przyczynek do historii katechizmów braci czeskich i ich roli w piśmiennictwie polskim (XVI wiek – pierwsza połowa XVII stulecia) Streszczenie w języku polskim   PDF
Margarita A. Korzo
 
No 45 (2018) Baśniowi, mityczni, niepewni… Bohaterowie legendarni w podręcznikach dziejów Polski przełomu XIX i XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Aldona Młynarczuk
 
No 38 (2014) Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie średniowiecznej rezydencji książęcej w północnej części Wysokiej Górki w Chełmie Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Dzieńkowski
 
No 38 (2014) Biografistyczne doświadczenia starożytników (na marginesie konferencji „Marek Antoniuszhistoria i tradycja”, Lublin 08-09.12.2014r.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Słapek
 
1 - 25 z 234 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>