Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 56 (2023) Generał Edward Rydz-Śmigły przed mikrofonem Polskiego Radia (1935–1939). Medialny wizerunek następcy Komendanta Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Kaszuba
 
No 56 (2023) Najtrwalsze narratywy propagandy kremlinowskiej na temat Rumunii na przestrzeni pierwszego roku wojny rosyjsko-ukraińskiej Streszczenie w języku polskim
Iurie Rotari
 
No 53 (2022) O idei „Polski Ludowej” i jej orędownikach. Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski – uwagi krytyczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Piskała
 
No 53 (2022) Propaganda prasowa w Czechosłowacji wobec NSZZ „Solidarność” na przykładzie dziennika „Rudé Právo” (1980–1981) Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Szumiło
 
No 50 (2020) Obraz wyższych warstw społecznych w polskim filmie fabularnym w latach 1947–1989 Streszczenie w języku polskim
Dorota Skotarczak
 
No 48 (2019) Górale huculscy w wojskowej propagandzie na rzecz przysposobienia społeczeństwa do wojny u schyłku Drugiej Rzeczypospolitej (Wybrane problemy badawcze) Streszczenie w języku polskim
Artur Kasprzyk
 
No 47 (2019) Rewolucja lutowa i jej konsekwencje w propagandzie środowisk lewicy niepodległościowej w Królestwie Polskim w 1917 roku Streszczenie w języku polskim
Grzegorz Zackiewicz
 
No 53 (2022) Instrukcja akcji propagandowej związanej z kongresem zjednoczeniowym w dniach 15–21 grudnia 1948 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Magier
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.