Res Historica

Jest to czasopismo naukowe założone w 1997 r. Jest organem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Początkowo ukazywało się jako zeszyty monotematyczne. Od tomu 21 (2005) ma charakter półrocznika. Czasopismo zawiera materiały o problematyce ogólnohistorycznej (wg. Thomson Reuters: Classics, History, Medieval & Renaissance Studies). Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe, materiały, recenzje oraz wszelkie noty związane z życiem naukowym środowiska historycznego. Periodyk jest skierowany do szerokiego kręgu odbiorców zawodowo i amatorsko parających się badaniem przeszłości. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów za publikację artykułów.

 

Punkty MEiN: 100

ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Informacja o dofinansowaniu czasopisma

 

Stworzenie anglojęzycznej wersji „Res Historica” w latach 2019-2020 finansowane w ramach umowy 615/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Na podstawie umowy nr 332/WCN/2019/1 z dnia 17 lipca 2019 r. pismo realizuje w latach 2019-2020 zadania w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
Opublikowane: 2021-02-23
 
Więcej ogłoszeń...

No 53 (2022)


Okładka