Sweet Taste of Revenge! Marginal Notes to the Paweł Madejski’s Dissertation 'Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu’, Publishing house of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin 2018, pp. 299

Maciej Jońca

Streszczenie w języku polskim


-

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adorno T., Minima moralia, Kraków 1999.

Bloch M., Pochwała historii, Kęty 2009.

Chamfort S.R.N., Charaktery i anegdoty. Małe dialogi filozoficzne. Maksymy i myśli, Warszawa 2010.

Collingwood R.G., Autobiografia. Z dziejów mojego myślenia, Kraków 2013.

Frisch M., Dziennik 1946–1949; 1966–1971, Warszawa 2015.

Gintowt E., Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005.

Popławski S., Bellum Romanum: sakralność wojny i prawa rzymskiego, Lublin 1923 (2nd issue: Lublin 2011).

Jońca M., Laudatio Turiae – funeberis oratio uxori dedicata. Pochwała Turii – mowa pogrzebowa ku czci żony, Poznań 2011.

Jońca M., Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008.

Jońca M., Przestępstwo znieważenia grobu w prawie rzymskim, Lublin 2013.

Orwell G., I ślepy by dostrzegł. Wybór esejów i felietonów, Kraków 1990.

Judt T., Snyder T., Rozważania o wieku XX, Poznań 2013.

Kaser M., Das altrömische ius: Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer, Göttingen 1949.

Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego, eds. A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016.

Leraczyk I., Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie, Lublin 2018.

Makarewicz J., Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage, Stuttgart 1906.

Makarewicz J., Wstęp do filozofii prawa karnego, Lublin 2009.

Meier Ch., Od Aten do Auschwitz. Rozważania nad kondycją historii, Poznań 2013.

Mommsen Th., Römisches Strafrecht, Leipzig 1889.

Na tropie Indoeuropejczyków. Mity i epopeje. Z Georges’em Dumézilem rozmawia Didier Eribon, Warszawa 1996.

Napiórska A., Jak oni pracują, Warszawa 2017.

Popliński A., Wybór prozy i poezyi polskiej: dla klas niższych gimnazyalnych i wyższych szkół miejskich, Poznań 1844.

Robinson O., The Criminal Law of Ancient Rome, London 1995.

Rodak P., Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune, Warszawa 2009.

Santalucia B., Diritto e processo pénale nell’antica Roma, Milano 1989.

Stachura M., Wrogowie porządku rzymskiego. Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich, Kraków 2010.

Stroh W., Łacina umarła, niech żyje łacina! Mała historia wielkiego języka, Poznań 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.48.319-329
Data publikacji: 2019-12-23 08:29:08
Data złożenia artykułu: 2019-04-03 18:11:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 679
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 369

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maciej Jońca

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.