Пеўчыя рукапісныя помнікі Супрасль- скай традыцыі ў даследаваннях сучасных музыколагаў

Наталля Дожына

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku rosyjskim

Pełny tekst:

PDF (Русский)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2014.8.69
Data publikacji: 2015-05-23 11:05:36
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 10:26:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 515
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Studia Białorutenistyczne

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.